دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

پژوهشی

توسعه تلفیقی مدل PSR-Fuzzy به‌منظور ارزیابی سلامت آبخیز کوزه‌تپراقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 شهریور 1401

10.22098/mmws.2022.11379.1125

ائلناز قابل نظام؛ لیلا بابائی؛ نازیلا علائی؛ زینب حزباوی


ارزیابی عدم‌قطعیت پارامترهای هیدرولیکی مدل هایدروس با استفاده از روش DREAM

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1401

10.22098/mmws.2022.11659.1152

سمانه اطمینان؛ وحیدرضا جلالی؛ مجید محمودآبادی؛ عباس خاشعی سیوکی؛ محسن پوررضا بیلندی


اثر شیوه‌های جنگل‌داری بر تغییرات ویژگی‌های زیستی خاک (مطالعه موردی: جنگل-های راش اسالم)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آبان 1401

10.22098/mmws.2022.11641.1149

هدی اسفندیاری؛ کیومرث سفیدی؛ اکبر قویدل؛ محمد اسماعیل پور؛ بیت الله امان زاده؛ سید محمدمعین صادقی


استفاده از مدل WEAP جهت ارزیابی مدیریت مصرف سد ایوشان برای مصارف مختلف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آبان 1401

10.22098/mmws.2022.11450.1135

حمیدرضا ربیعی فر؛ قاسم امینی؛ قدرت الله محمدی؛ سید عظیم حسینی


بهینه‌سازی مقدارمصرف و تقسیط کود نیتروژن برای گیاه ذرت با استفاده از مدل‌سازی سطح-پاسخ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آبان 1401

10.22098/mmws.2022.11488.1132

کریم نیسی؛ اصلان اگدرنژاد؛ فریبرز عباسی


مقایسه مدل‌های پراکنش گونه‌ای در تعیین چشم انداز رویشگاه گونه پسته وحشی (Pistacia vera L.) در استان خراسان رضوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آبان 1401

10.22098/mmws.2022.11698.1160

جواد مومنی دمنه؛ سیدمحمد تاج بخش؛ جلیل احمدی؛ علی اکبر صفدری


ارزیابی اثر پوسته‌های زیستی خاک بر کیفیت رواناب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آبان 1401

10.22098/mmws.2022.11617.1151

علیرضا همتی دایو؛ آرش زارع گاریزی؛ واحدبردی شیخ؛ علی محمدیان بهبهانی


اثر تغییر اقلیم بر سلامت حوزه آبخیز سد فریمان با استفاده از مدل VOR

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آبان 1401

10.22098/mmws.2022.11685.1156

حامد نیکوئی؛ محمود آذری؛ محمد تقی دستورانی


حذف دایرکت بلو 71 و کروم از محلول های آبی توسط انواع جاذب های آلی دارای پوشش فلزی، بایوچار دارای پوشش فلزی و کامپوزیت بایوچار-فلز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1401

10.22098/mmws.2022.11696.1158

مائده پریچهره؛ فردین صادق زاده؛ بهی جلیلی؛ محمدعلی بهمنیار؛ عبدالوحید سامسوری


ﺗﺄثیر الگوهای پیوند از دور بر بارش‌های ماهانه ایستگاه‌های شهر خرم‌آباد و کرمانشاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1401

10.22098/mmws.2022.11702.1159

حمید میرهاشمی؛ زیبا حسنوند


تأثیر قیمت آب تحت سناریوهای مختلف تخصیص بر بهر ه‌وری اقتصادی الگوی کشت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1401

10.22098/mmws.2022.11764.1166

مجید خزایی؛ ایمان صالح؛ محمدرضا چاکرالحسینی؛ محسن فرزین


مدل سازی و بررسی وضعیت کمی آب‌های زیرزمینی آبخوان مهیار جنوبی-دشت آسمان با استفاده از کد MODFLOW

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 دی 1401

10.22098/mmws.2022.11807.1172

حسین حسین زاده کوهی؛ مجتبی اردستانی


مقایسه مقدار آب آبیاری چغندرقند با استفاده از سامانه نیاز آب و اندازه‌گیری مزرعه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1401

10.22098/mmws.2023.11976.1195

نیازعلی ابراهیمی پاک؛ آرش تافته؛ فریبرز عباسی؛ جواد باغانی


مطالعه موردی

تأثیر تغییرات شوری و روش آبیاری بر رشد محصولات گل محمدی و چای ترش در دشت سیستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1401

10.22098/mmws.2023.12061.1199

منصور جهان تیغ؛ معین جهان تیغ؛ خداداد دهمرده؛ رضا بیات


پژوهشی

بررسی خصوصیات زیست مهندسی گونه‌های بنه و داغداغان در تثبیت بیولوژیکی دامنه‌ها در ارتباط با شیب (مطالعه موردی‌: جنگل‌کاری‌های حاشیه سد کلان ملایر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 بهمن 1401

10.22098/mmws.2023.11959.1193

ایمان پژوهان؛ معصومه مالمیر؛ فرهاد قاسمی آقباش


برآورد شدت بارش و توزیع مکانی آن مبتنی بر تئوری فرکتال (مطالعه موردی: حوزه آبخیز تیره - بروجرد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1401

10.22098/mmws.2023.12076.1200

طیبه سپه وند؛ مهدی سلیمانی مطلق؛ حسین زینی‌وند؛ امیر میرزایی موسیوند


ارزیابی موفقیت جنگل‌کاری بادام کوهی (Amygdalus scoparia Spach.) و تأثیر آن بر پوشش گیاهی و خاک در رویشگاه‌های ارژن جمال‌بیگ استان فارس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1401

10.22098/mmws.2023.12128.1207

فهیمه صابری؛ بهمن کیانی؛ اسحاق امیدوار؛ حمیدرضا عظیم زاده؛ محمد اسماعیل پور


تعیین سهم تغییر اقلیم و مداخلات انسانی در تغییرات آبدهی رودخانه حبله‌رود با استفاده از رویکرد تحلیل حساسیت هیدرولوژیکی مبتنی بر فرضیه بودیکو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 بهمن 1401

10.22098/mmws.2023.12114.1205

واحدبردی شیخ؛ مهین نادری؛ امیر سعدالدین؛ امید اسدی نلیوان؛ علی کرامت زاده؛ مرتضی عابدی طورانی؛ عطیه نظری


ارزیابی تأثیر قیمت‌گذاری بر متغییرهای کلان اقتصاد در ایران با استفاده از مدل‌های پویای تعادل عمومی قابل‌محاسبه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 بهمن 1401

10.22098/mmws.2023.12091.1204

ریحانه عرب پور؛ سید عبالمجید جلائی؛ مهدی نجاتی


ارزیابی شاخص‌های کمبود آب برای تولید محصول برنج در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 بهمن 1401

10.22098/mmws.2023.12116.1206

شهلا دهقانپیر؛ ام‌البنین بذرافشان؛ هادی اعتدالی؛ ارشک حلی ساز؛ بهنام آبابایی


عملکرد الگوریتم تفاضلی در برآورد پارامترهای هیدرولیکی خاک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 بهمن 1401

10.22098/mmws.2023.12101.1202

عباس خاشعی سیوکی؛ سمانه اطمینان؛ علی شهیدی؛ محسن پوررضا بیلندی؛ وحیدرضا جلالی


سنجش و پهنه بندی غلظت فلزات سنگین در آب چاهک های امتداد رودخانه سیستان از نقطه صفر مرزی تا تالاب بین المللی هامون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اسفند 1401

10.22098/mmws.2023.12096.1215

اکرم عنایت؛ فاطمه عین الهی پیر؛ ساحل پاکزادتوچایی؛ ملیحه عرفانی


جذب نیترات از محلول آبی توسط بیوچار و بیوچار دارای پوشش آهن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 بهمن 1401

10.22098/mmws.2023.12082.1203

لیلا ضامنی؛ فردین صادق زاده؛ بهی جلیلی؛ محمد علی بهمنیار


بهینه‌سازی طراحی کانال‌های جمع‌آوری رواناب شهری برای کاهش آسیب‌پذیری و افزایش اطمینان‌پذیری در برابر تغییرات اقلیمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 بهمن 1401

10.22098/mmws.2023.12222.1213

حسین حسین زاده کوهی؛ مجتبی اردستانی؛ امین سارنگ


ارزیابی پاسخ هیدرولوژیکی حوضه به فرایند رگبار لحظه‌ای با استفاده از مفاهیم سیستم کنترل سیمولینک نرم افزار متلب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 بهمن 1401

10.22098/mmws.2023.12244.1216

اسماعیل اسدی؛ علیرضا مرادی؛ احمد فاخری فرد


بررسی زمانی و مکانی کیفیت آب زیرزمینی با تاکید بر مصارف صنعتی در حوزه آبریز سفیدرود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 بهمن 1401

10.22098/mmws.2023.12220.1211

ابراهیم یوسفی مبرهن؛ سکینه لطفی نسب


برآورد سهم تغییر اقلیم و فعالیتهای انسانی در تغییرات دبی رودخانه (مطالعه موردی: رودخانه قره‌سو)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 بهمن 1401

10.22098/mmws.2023.12255.1219

هاجر نوروززاده؛ مهسا حسنپور کاشانی؛ علی رسول زاده


بررسی تغییرات ترسیب کربن و برخی خصوصیات خاک در گرادیان ارتفاعی مراتع شمال سبلان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 بهمن 1401

10.22098/mmws.2023.12245.1218

اردوان قربانی؛ مهدی معمری؛ معصومه عباسی؛ سیما لازمی زارع؛ مهسا بقایی؛ کاظم هاشمی مجد؛ میکاییل بدرزاده؛ بهنام بهرامی


تحلیل عدم قطعیت در شبیه‌سازی دبی مؤثر نشت از سدهای خاکی با الگوریتم مونت‌کارلو و یادگیری ماشینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 بهمن 1401

10.22098/mmws.2023.12184.1208

فرهود کلاته؛ میلاد خیری


فنی و ترویجی

ارتقاء بهره‌وری آبیاری گندم در ایران (بخش اول: از دیدگاه سامانه آبیاری و مدیریت آب)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 بهمن 1401

10.22098/mmws.2023.11937.1189

مسعود پورغلام آمیجی؛ ایمان حاجی راد؛ جاوید نایبی؛ سید راشد علوی؛ فرناز نوذری؛ منصوره اکبرپور


ارتقاء بهره‌وری آبیاری گندم در ایران (بخش دوم: از دیدگاه مکانیزاسیون و مدیریت مزرعه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 بهمن 1401

10.22098/mmws.2023.11938.1190

جاوید نایبی؛ مسعود پورغلام آمیجی؛ ایمان حاجی راد؛ سید راشد علوی؛ فرناز نوذری؛ منصوره اکبرپور


کارایی مصرف آب در کشت مخلوط ذرت - ماش تحت شرایط مختلف تنش آبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اسفند 1401

10.22098/mmws.2023.12317.1224

سمیه میری؛ حمزه علی علیزاده؛ یاسر علی زاده؛ اخلاص امینی


اثر شماره منحنی روی هیدروگراف سیلاب در یک حوضه عکس‌العمل سریع (مطالعه موردی: حوضه خیاوچای اردبیل)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اسفند 1401

10.22098/mmws.2023.12295.1221

مجید رئوف؛ ژیلا کاظمی؛ رئوف مصطفی‌زاده؛ یاسر حسینی؛ سجاد میرزایی


ارتباط‌سنجی بین متوسط دمای حوضه ابرقو - سیرجان و الگوهای پیوند از دور اقیانوس اطلس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اسفند 1401

10.22098/mmws.2023.12307.1222

حامد برزگری؛ امیر گندمکار؛ علیرضا عباسی


مدل‌سازی دینامیک سیستمی مشارکتی برای مدیریت منابع آب زیرزمینی (محدوده مورد مطالعه دشت مرند، ایران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اسفند 1401

10.22098/mmws.2023.12372.1232

امیر عیسی نژاد؛ شاپور ظریفیان؛ سعید پورمعصومی لنگرودی؛ حسین راحلی


تعیین نیاز آبی الگوی کشت غالب دشت اردبیل بر اساس آمارهای به روز هواشناسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اسفند 1401

10.22098/mmws.2023.12358.1231

جوانشیر عزیزی مبصر؛ عرفان فرجی عموقین


بهبود برنامه‌ریزی آبیاری سیستم آبیاری قطره‌ای با اندازه‌گیری میدانی و مدلسازی گیاهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اسفند 1401

10.22098/mmws.2023.12389.1236

مهدی غلامی شرفخانه؛ علی نقی ضیایی؛ سیدمحمدرضا ناقدی فر؛ امیر اکبری


مدیریت pH آب مورد استفاده در محلول غذایی بر عملکرد توت‌فرنگی رقم دیامنت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 فروردین 1402

10.22098/mmws.2023.12384.1237

معصومه جعفری؛ علی اکبر شکوهیان؛ علی اصغری


ارزیابی مدل AquaCrop برای شبیه سازی عملکرد گیاه گندم تحت سناریوهای مختلف مدیریت زراعی در قزوین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 فروردین 1402

10.22098/mmws.2023.12533.1248

محمدهادی جرعه نوش؛ اصلان اگدرنژاد؛ محمد علی شاهرخ نیا؛ نیازعلی ابراهیمی پاک


ارزیابی پایداری حوزه آبخیز به کمک شاخص پایداری SWI (مطالعه موردی: حوزه آبخیز بوجین استان همدان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 فروردین 1402

10.22098/mmws.2023.12386.1235

محمدمهدی آرتیمانی؛ حسین زینی‌وند


مروری

تأثیر آبیاری شیرابه محل دفن زباله بر خصوصیات مختلف خاک و تغذیه گیاه: مطالعه مروری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 فروردین 1402

10.22098/mmws.2023.12503.1246

سید مصطفی عمادی بالادهی


مطالعه موردی

پایش شبکه تراز آب زیرزمینی دشت دزفول-اندیمشک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 فروردین 1402

10.22098/mmws.2023.12414.1239

عاطفه صیادی شهرکی؛ فهیمه صیادی شهرکی؛ شقایق بختیاری چهل چشمه


پژوهشی

توسعه یک سیستم تصمیم‌یار آبیاری و بررسی انطباق‌پذیری آن با شرایط شبکه آبیاری و زهکشی مهاباد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 فروردین 1402

10.22098/mmws.2023.12456.1243

حسین دهقانی سانیج؛ سمیه امامی؛ عبدالله امینی؛ وحید رضاوردی‌نژاد؛ امیر نورجو؛ ساناز محمدی؛ حسن طباطبایی؛ بهاره جمشیدی


تحلیل منحنی رخنه آلاینده باکتریایی در شرایط کشت چمن در ستون خاک با اندازه کود گاوی مختلف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 فروردین 1402

10.22098/mmws.2023.12529.1247

یاشار جهاندیده؛ سید حسن طباطبائی؛ مهرنوش دهقانیان


ارزیابی کارائی روش‌های کاهش بعد در بهبود دقت مدل‌سازی شاخص کیفی آب با استفاده از الگوریتم های یادگیری ماشین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 فروردین 1402

10.22098/mmws.2023.12434.1241

محمدتقی ستاری؛ کیمیا شیرینی؛ سحر جاویدان


مطالعه موردی

پیش بینی رواناب به کمک روش های آماری ، هوش مصنوعی و مدل‌های هواشناسی ( مطالعه موردی سد امیرکبیر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 فروردین 1402

10.22098/mmws.2023.12217.1210

سمانه پورمحمدی؛ صدیقه انوری


پژوهشی

تاثیر کاربرد کودهای آلی بر تغییرات برخی ویژگیهای فیزیکی خاک در تناوبهای مختلف کشت در کرت های دایم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 فروردین 1402

10.22098/mmws.2023.12491.1245

محمدرضا امداد؛ آرش تافته؛ سید علی غفاری نژاد


اثرات تغییر اقلیم بر ریسک مخاطره خشک‌سالی در تهران با بهره‌گیری از CMIP6

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 فروردین 1402

10.22098/mmws.2023.12563.1252

نیلوفر محمدی؛ زهرا حجازی زاده


شهودی بر تغییر اقلیم در نواحی رویشی زاگرس مطالعه موردی: (سایت های زوال درختان بلوط استان ایلام)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 فروردین 1402

10.22098/mmws.2023.12438.1242

سکینه لطفی نسب؛ آزاده گوهردوست؛ فاطمه درگاهیان


حذف کلراید از زه‌آب کشاورزی با استفاده از نانو زغال زیستی مغناطیسی باگاس نیشکر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 فروردین 1402

10.22098/mmws.2023.12425.1240

جلیل کرمان نژاد؛ حسن ترابی پوده؛ الهام قنبری عدیوی؛ بابک شاهی نژاد


بررسی تأثیر تغییرات اقلیمی بر دما، بارندگی و منحنی‌های شدت- مدت- فراوانی در مناطق خشک (مطالعه موردی: حوزه آبخیز کاشان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اردیبهشت 1402

10.22098/mmws.2023.12570.1254

رضا قضاوی؛ زهرا فرهناکیان؛ سیامک دخانی؛ ابراهیم امیدوار


پیش‌بینی ماهانه تبخیر از تشت با استفاده از رویکرد انفرادی و ترکیبی مدل‌های داده-کاوی در مناطق خشک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اردیبهشت 1402

10.22098/mmws.2023.12728.1270

مجتبی محمدی؛ حسین جهانتیغ؛ فرهاد ذوالفقاری


ارزیابی ‌روش‌های‌‌ محاسبات ‌نرم‌ در ‌برآورد‌ رسوب معلق ‌رودخانه (ایستگاه حسن‌آباد رودخانه تیره)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اردیبهشت 1402

10.22098/mmws.2023.12620.1258

امیر مرادی نژاد؛ سعید خسروبیگی؛ محمود اکبری؛ سیداحمد حسینی


پهنه‌بندی حساسیت وقوع زمین‌لغزش با استفاده از الگوریتم‌های یادگیری ماشین (منطقه مورد مطالعه: بخشی از حوزه آبخیز هراز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اردیبهشت 1402

10.22098/mmws.2023.12678.1263

علیرضا سپه وند؛ نسرین بیرانوند


مدل‌سازی فرایند تبخیر با استفاده از الگوریتم هیبریدی پرنده کوت و شبکه عصبی مصنوعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اردیبهشت 1402

10.22098/mmws.2023.12692.1266

فرناز عالم پور رجبی؛ محمد علی قربانی؛ اسماعیل اسدی


شبیه سازی تخصیص آب مخزن سد نهند و ارزیابی عملکرد آن تحت سناریوهای افزایشی و کاهشی جریان ورودی تدوین شده در مدل ارزیابی و برنامه‌ریزی آب (WEAP)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اردیبهشت 1402

10.22098/mmws.2023.12308.1223

محسن سلیمی؛ محمدتقی ستاری؛ جواد پارسا


آشکارسازی الگوهای پویای بارش‌های سنگین مولد سیلاب در استان لرستان بر اساس سامانه های همدیدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اردیبهشت 1402

10.22098/mmws.2023.12695.1265

ابراهیم بیرانوند؛ امیر گندمکار؛ علیرضا عباسی؛ مرتضی خداقلی


اثر اندازه ذرات کود گاوی بر توزیع آلاینده کلیفرم در ستون خاک تحت کشت چمن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1402

10.22098/mmws.2023.12654.1259

یاشار جهاندیده؛ سید حسن طباطبائی؛ زینب احمدی مقدم


اثر بیوچار کنوکارپوس بر برخی ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی خاک آهکی تحت کشت ذرّت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1402

10.22098/mmws.2023.12233.1217

احمد فرخیان فیروزی؛ میلاد بی ریا؛ عبدالامیر معزی؛ افراسیاب راهنما


تعیین مناطق مستعد رویش گونه ریواس در استان خراسان رضوی با استفاده از مدل‌های ماشین بردار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اردیبهشت 1402

10.22098/mmws.2023.12726.1276

جواد مومنی دمنه؛ سیدمحمد تاج بخش؛ جلیل احمدی؛ علی اکبر صفدری


بهینه‌سازی دور آبیاری و مقدار سوپرجاذب در کشت گیاه نعناع فلفلی با استفاده از مدل‌سازی سطح-پاسخ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1402

10.22098/mmws.2023.12672.1260

اصلان اگدرنژاد؛ سالومه سپهری صادقیان؛ محمد مهدی نخجوانی مقدم


ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر طبقه‌بندی اقلیمی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اردیبهشت 1402

10.22098/mmws.2023.12755.1271

پویا اللهویردی پور؛ محمد علی قربانی؛ اسماعیل اسدی


مدل‌سازی زمانی و مکانی بارش با استفاده از MLR، ANN و الگوریتم هیبریدی HBA-ANN

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 اردیبهشت 1402

10.22098/mmws.2023.12779.1273

کیمیا زهساز؛ صابره دربندی؛ احسان میرزانیا


پیش‌بینی حساسیت‌پذیری سیلاب شهری با استفاده از مدل ترکیبی فازی- دلفی در شهر سنندج

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 خرداد 1402

10.22098/mmws.2023.12866.1285

بهنام شیرزادی؛ فرزاد ویسی؛ محمد صدیق قربانی؛ عطااله شیرزادی؛ هیمن شهابی


تحلیل و پیش‌بینی روند تخریب پوشش زمین و تعیین تغییرات سنجه‌های سیمای سرزمین با استفاده از سنجش از دور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 خرداد 1402

10.22098/mmws.2023.13021.1295

علی آذره؛ الهام رفیعی ساردوئی؛ فهیمه میرچولی


استفاده از شاخص CR در طراحی بهینه سیستم آبیاری ردیفی با مدل SIRMOD

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 خرداد 1402

10.22098/mmws.2023.12607.1256

الیاس استادی؛ محمد حسین نجفی مود؛ عباس خاشعی سیوکی؛ مهدی دستورانی


تاثیر پوشش گیاه یونجه بر رواناب تولیدی در مقیاس کرت‌های فرسایشی با استفاده از ‏‏‏‏شبیه‏ ساز‎‎ باران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 خرداد 1402

10.22098/mmws.2023.12800.1278

زینب حاجی زاده؛ ابراهیم امیدوار؛ هدی قاسمیه


تأثیر استفاده ترکیبی از بیوچار و بنتونیت بر میزان تبخیر و رطوبت خاک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 خرداد 1402

10.22098/mmws.2023.13053.1297

الهام توکلی؛ احمد رضا قاسمی؛ حمید رضا متقیان


مطالعه موردی

ارزیابی روابط بین پارامترهای هواشناسی و تبخیر و تعرق واقعی با استفاده از رگرسیون و خوشه‏بندی سلسله مراتبی (مطالعه موردی: کستلوترانو ایتالیا)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 خرداد 1402

10.22098/mmws.2023.12941.1289

وفا محمودی نژاد؛ افشین هنربخش؛ خدایار عبدالهی؛ ماریو دیکارو


پژوهشی

ارزیابی قابلیت مدل تحلیل تفکیک‌کننده انعطاف‌پذیر در پیش‌بینی استعداد سیل‌گیری حوزه آبخیز زرینه‌رود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 تیر 1402

10.22098/mmws.2023.13102.1303

امید رحمتی؛ آیدینگ کرنژادی؛ بهرام چوبین؛ ابوالفضل جعفری؛ عطا امینی


پیش‌بینی جریان رودخانه با کاربست مدل‌های هوشمند عصبی و LARS-WG (مطالعه موردی: حوضه آبریز کشکان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 تیر 1402

10.22098/mmws.2023.12827.1281

مریم بیات ورکشی؛ بهناز طاهری نیا؛ کاظم حسینیان زاده؛ روژین فصیحی


مروری

ارزیابی پیامدهای ناشی از تغییر اقلیم تحت دو سناریوی شرایط موجود و انجام اقدامات کنترلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1402

10.22098/mmws.2023.13062.1300

رضا وثوقی؛ مهریار علی محمدی؛ ارسلان قلی نژاد؛ حمزه علی کاویانی


پژوهشی

آنالیز حساسیت پارامترهای هیدرولیکی انتقال فلزات سنگین کادمیم، نیکل و روی در ستون‌های خاک لومی دست‌خورده و دست‌نخورده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 تیر 1402

10.22098/mmws.2023.13055.1299

سیده کوثر دانشیار؛ محمدرضا دلالیان؛ شهرام شاه محمدی کلالق؛ الناز صباغ تازه؛ سیامک ساعدی


بررسی محتوای آب مجازی و شاخص‌‌های بهره‌وری آب کشاورزی در محصولات زراعی (مطالعه موردی: شهرستان دهلران استان ایلام)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 تیر 1402

10.22098/mmws.2023.13145.1309

فاطمه باسره؛ هدیه احمدپری؛ محمدرضا شریفی


بررسی کارایی مدل SALTMED در شبیه‌سازی عملکرد و بهره‌وری آب سیب‌زمینی تحت مدیریت‌های مختلف آب آبیاری در شهرکرد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 تیر 1402

10.22098/mmws.2023.13033.1296

ناجی بوعذار؛ اصلان اگدرنژاد؛ سعید برومندنسب


ارزیابی وضعیت انواع روش‌های آبیاری در اراضی حکم‌آباد شهر تبریز با روش چارلز برت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مرداد 1402

10.22098/mmws.2023.13078.1301

جاوید نایبی؛ ایمان حاجی راد؛ مسعود پورغلام آمیجی؛ اردوان آذری؛ سیامک پناهزاده


ارزیابی تأثیرات شاخص‌های خشک‌سالی بر شاخص فقر آبی (مطالعه موردی: شهرستان گرگان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مرداد 1402

10.22098/mmws.2023.13144.1316

خلیل قربانی؛ منیره لیاقی؛ قربان قربانی نصرآباد؛ میثم سالاری جزی؛ فریبا نیرومند فرد


حذف سدیم از زه آب کشاورزی با استفاده از زغال زیستی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مرداد 1402

10.22098/mmws.2023.13129.1308

جلیل کرمان نژاد؛ حسن ترابی پوده؛ الهام قنبری عدیوی؛ بابک شاهی نژاد


تحلیل روند تغییرات کیفیت آب رودخانه کارون با بهره‌گیری از آزمون ناپارامتری من‌-کندال و سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مرداد 1402

10.22098/mmws.2023.13312.1322

محمد رضا انصاری؛ اشکان یوسفی


مدل تحلیل طیفی - هوش مصنوعی با متغیرهای مکانی در تخمین برخی ویژگی‌های شیمیایی خاک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مرداد 1402

10.22098/mmws.2023.13308.1321

لاله پرویز؛ ندا عزیزی؛ مهسان کفیلی


ارزیابی خشکسالی هواشناسی و هیدرولوژیکی زمان حال و پیش‌نگری آن در آینده در حوزه آبخیز تجن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مرداد 1402

10.22098/mmws.2023.13352.1330

محمد تقی آوند؛ حمیدرضا مرادی؛ زینب حزباوی


تأثیر نانوبیوچار بر سینتیک و همدمای جذب کادمیوم در خاک آهکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مرداد 1402

10.22098/mmws.2023.13348.1328

دنیا محمدی والا؛ ندا مرادی؛ عبدالامیر معزی


شاخص‌های آلایندگی فلزات سنگین در خاکهای کشاورزی آبیاری شده با فاضلاب خام (مشکین شهر، اردبیل)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1402

10.22098/mmws.2023.13370.1332

آیدا عباسی کلو؛ سایه کریمی بارزیلی؛ شاهین اوستان؛ حسین شهاب آرخازلو


مدل‌سازی تغییرات مکانی و تخمین زمین‌آماری ضرایب برخی معادلات نفوذ آب در یک خاک آهکی در منطقه باجگاه، شیراز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1402

10.22098/mmws.2023.13324.1325

محمد امیدی فرد؛ سید علی اکبر موسوی؛ عبدالمجید ثامنی


تجزیه و تحلیل ویژگی‌های خشکسالی با استفاده از روش مفصل و ترکیب الگوریتم های محاسبات نرم)موردی مطالعاتی: ایستگاه قزوین)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 شهریور 1402

10.22098/mmws.2023.13351.1329

حامد کیافر؛ حسین بابازاده؛ حسین صدقی؛ علی صارمی


ارزیابی کارآمدی سه مدل داده‌کاوی در پهنه بندی مناطق حساس به رخداد آبکند (مطالعه موردی: حوزه آبخیز بالادست سد بوستان، استان گلستان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 شهریور 1402

10.22098/mmws.2023.13511.1343

ثریا یعقوبی؛ محسن حسینعلی زاده؛ چوقی بایرام کمکی؛ علی نجفی نژاد؛ حمیدرضا پورقاسمی


ارزیابی داده های بارش ماهواره محور PDIR-Now در استان چهارمحال و بختیاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1402

10.22098/mmws.2023.13436.1337

فرنوش صنیع ثالث؛ هدی قاسمیه؛ سعید سلطانی؛ رضا جعفری