دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

پژوهشی

مدل‌سازی عددی و تحلیل روند وضعیت کمی آبخوان مهاباد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 شهریور 1401

10.22098/mmws.2022.11275.1113

سیمین شیخابگم قلعه؛ حسین بابازاده؛ حسین رضایی؛ مهدی سرایی تبریزی


ارزیابی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای چند طیفی و شبکه عصبی مصنوعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 شهریور 1401

10.22098/mmws.2022.11279.1114

تهمینه دهقانی؛ هدیه احمدپری؛ عطا امینی


تحلیل مکانی ناهنجاری تغییرات شوری خاک استان فارس در اثر بارش‌های سنگین بهاره

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 شهریور 1401

10.22098/mmws.2022.11226.1108

محمد کمانگر؛ مسعود مینائی


مدل‌سازی رسوب معلق با استفاده از الگوریتم‌های یادگیری ماشین در دوره‌های کم‌آبی و پرآبی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز کشکان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1401

10.22098/mmws.2022.11262.1115

نسرین بیرانوند؛ علیرضا سپه وند؛ علی حقی زاده


ارزیابی اثر قرق مرتع بر هدررفت خاک در کرت‌های فرسایشی با طول و درصد پوشش گیاهی مختلف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1401

10.22098/mmws.2022.11286.1116

حمزه نور؛ محمود عرب خدری؛ علی دسترنج


ارزیابی مراحل فنوفازهای رشد درخت زرشک و اثر تغییر اقلیم بر نیاز آبی آن در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1401

10.22098/mmws.2022.11189.1105

حسن رضائی؛ محمد معتمدی راد


مطالعه موردی

مقایسه مدل‌های هوش مصنوعی و مدل‌های تجربی در برآورد تبخیر و تعرق مرجع (مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک رامهرمز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 شهریور 1401

10.22098/mmws.2022.11293.1117

دانیال خاری؛ اصلان اگدرنژاد؛ نیاز علی ابراهیمی پاک


پژوهشی

توسعة تلفیقی مدل PSR-Fuzzy به‌منظور ارزیابی سلامت آبخیز کوزه‌تپراقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 شهریور 1401

10.22098/mmws.2022.11379.1125

ائلناز قابل نظام؛ لیلا بابائی؛ نازیلا علائی؛ زینب حزباوی


مطالعه موردی

مقایسه عملکرد روش کلاسیک رگرسیون خطی چندگانه و روش‌های داده کاوی نوین در مدل‌سازی بارش سالانه (مطالعه موردی: شهر اهواز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 شهریور 1401

10.22098/mmws.2022.11337.1120

پویا اللهویردی پور؛ محمدتقی ستاری


پژوهشی

تحلیل تغییرات رژیم جریان آب رودخانه‌ای با استفاده از شاخص‌های تغییرات هیدرولوژیکی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز حبله رود)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1401

10.22098/mmws.2022.11430.1129

مهین نادری؛ ,واحدبردی شیخ؛ عبدالرضا بهره مند؛ چوقی بایرام کمکی؛ عبدالعظیم قانقرمه


طبقه‌بندی پوشش اراضی استان بوشهر با استفاده از تصاویر ترکیب داده‌های لندست-8 و مودیس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1401

10.22098/mmws.2022.11372.1124

فاضل امیری؛ سعیده ناطقی


برآورد تبخیر و تعرق واقعی و نیاز آبی گل‌محمدی (Rosa damascena Mill.) با استفاده از الگوریتم سبال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1401

10.22098/mmws.2022.11400.1127

علی مرشدی


تحلیل همدیدی بارش‌های فوق سنگین و تاثیر آن بر دبی اوج سیلاب‌های رودخانه دز (سیلاب سال‌های 1993 و 2005)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 0-727 فروردین 2

10.22098/mmws.2022.11216.1107

سارا بنی نعیمه؛ حسن لشکری؛ جبرئیل قربانیان؛ جعفر مرشدی


تاثیر معدنکاری ذغالسنگ بر انباشت سرب و روی و پراکنش مکانی آن‌ها درخاک سطحی منطقه کارمزد (مطالعه موردی: زیرحوزه زیرآب)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مهر 1401

10.22098/mmws.2022.11395.1128

عارف صابری؛ قربان وهاب زاده کبریا؛ سید محمد حجتی؛ سید رمضان موسوی


تغییرات زمانی و مکانی خشکسالی هواشناسی و ارتباط آن با شاخص‌های دمایی و وضعیت پوشش گیاهی با استفاده از سنجش از دور و تصاویر ماهواره ای در شهرستان مرودشت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مهر 1401

10.22098/mmws.2022.11541.1140

رامین مردانی؛ حسین منتصری؛ مهدی فاضلی؛ رضا خلیلی؛ حسین اسمعیلی


کاربست رویکرد مشارکتی در شناسایی زیرآبخیزهای بحرانی از نظر پتانسیل تولید سیلاب در حوزه آبخیز چشمه‌کیله، استان مازندران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مهر 1401

10.22098/mmws.2022.11570.1142

علی نصیری خیاوی؛ مهدی وفاخواه؛ سید حمیدرضا صادقی


تاثیر کود آلی و سطوح نیتروژن بر برخی صفات رشدی گیاه در تناوب گندم- ذرت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1401

10.22098/mmws.2022.11540.1139

نیازعلی ابراهیمی پاک؛ شهرام امیدواری؛ صمد عبدی


ارزیابی راهکارهای تأمین نیاز زیست‌محیطی دریاچه ارومیه با استفاده از مدل شبیه‌سازی MODSIM و روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1401

10.22098/mmws.2022.11521.1143

سید مرتضی موسوی؛ حسین بابازاده؛ مهدی سرائی تبریزی؛ امیر خسروجردی


پیش‌بینی مناسب‌ترین مناطق برای کاربری‌های جنگلداری، مرتع و کشاورزی با روش ارزیابی چندمعیاره (MCE)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آبان 1401

10.22098/mmws.2022.11495.1134

معصومه یعقوبی بایعکلایی؛ علیرضا وفایی نژاد؛ حمیدرضا مرادی رکابدارکلایی؛ حسین هاشمی


بررسی هوازدگی و مقاومت واحدهای سنگی نسبت به فرسایش در منطقۀ اسلام آباد غرب، استان کرمانشاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آبان 1401

10.22098/mmws.2022.11532.1138

سمیرا بساطی؛ حاجی کریمی؛ غلامعلی احمدی؛ نورالدین رستمی


ارزیابی عدم‌قطعیت پارامترهای هیدرولیکی مدل هایدروس با استفاده از روش DREAM

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1401

10.22098/mmws.2022.11659.1152

سمانه اطمینان؛ وحیدرضا جلالی؛ مجید محمودآبادی؛ عباس خاشعی سیوکی؛ محسن پوررضا بیلندی


اثر شیوه‌های جنگل‌داری بر تغییرات ویژگی‌های زیستی خاک (مطالعه موردی: جنگل-های راش اسالم)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آبان 1401

10.22098/mmws.2022.11641.1149

هدی اسفندیاری؛ کیومرث سفیدی؛ اکبر قویدل؛ محمد اسماعیل پور؛ بیت الله امان زاده؛ سید محمدمعین صادقی


استفاده از مدل WEAP جهت ارزیابی مدیریت مصرف سد ایوشان برای مصارف مختلف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آبان 1401

10.22098/mmws.2022.11450.1135

حمیدرضا ربیعی فر؛ قاسم امینی؛ قدرت الله محمدی؛ سید عظیم حسینی


بهینه‌سازی مقدارمصرف و تقسیط کود نیتروژن برای گیاه ذرت با استفاده از مدل‌سازی سطح-پاسخ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آبان 1401

10.22098/mmws.2022.11488.1132

کریم نیسی؛ اصلان اگدرنژاد؛ فریبرز عباسی


مقایسه مدل‌های پراکنش گونه‌ای در تعیین چشم انداز رویشگاه گونه پسته وحشی (Pistacia vera L.) در استان خراسان رضوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آبان 1401

10.22098/mmws.2022.11698.1160

جواد مومنی دمنه؛ سیدمحمد تاج بخش؛ جلیل احمدی؛ علی اکبر صفدری


ارزیابی اثر پوسته‌های زیستی خاک بر کیفیت رواناب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آبان 1401

10.22098/mmws.2022.11617.1151

علیرضا همتی دایو؛ آرش زارع گاریزی؛ واحدبردی شیخ؛ علی محمدیان بهبهانی


اثر تغییر اقلیم بر سلامت حوزه آبخیز سد فریمان با استفاده از مدل VOR

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آبان 1401

10.22098/mmws.2022.11685.1156

حامد نیکوئی؛ محمود آذری؛ محمد تقی دستورانی


حذف دایرکت بلو 71 و کروم از محلول های آبی توسط انواع جاذب های آلی دارای پوشش فلزی، بایوچار دارای پوشش فلزی و کامپوزیت بایوچار-فلز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1401

10.22098/mmws.2022.11696.1158

مائده پریچهره؛ فردین صادق زاده؛ بهی جلیلی؛ محمدعلی بهمنیار؛ عبدالوحید سامسوری


ﺗﺄثیر الگوهای پیوند از دور بر بارش‌های ماهانه ایستگاه‌های شهر خرم‌آباد و کرمانشاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1401

10.22098/mmws.2022.11702.1159

حمید میرهاشمی؛ زیبا حسنوند


مطالعه موردی

ارزیابی استعداد آلودگی آب‌های زیرزمینی دشت سیرجان با استفاده از شاخص دراستیک و با کاربرد GIS

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آبان 1401

10.22098/mmws.2022.11610.1146

احمد عباس نژاد؛ حسام احمدی افزادی؛ بهنام عباس نژاد


پژوهشی

پیش‍ بینی جریان رودخانه کورکورسر نوشهر با استفاده از مدل‌های هیبریدی هوش مصنوعی با رویکرد محاسبات نرم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آبان 1401

10.22098/mmws.2022.11657.1150

احمد شرافتی؛ ادریس معروفی نیا؛ هیراد عبقری؛ یوسف حسن زاده


شبیه سازی عملکرد و بهره وری آب ارقام لوبیا چشم بلبلی تحت شرایط کم آبیاری با استفاده از مدل DSSAT

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آبان 1401

10.22098/mmws.2022.11665.1153

علی عبدزادگوهری؛ حسین بابازاده


کاربرد مفهوم ردپای آب در ارزیابی کمبود و تنش آبی در بخش کشاورزی در استان هرمزگان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آبان 1401

10.22098/mmws.2022.11731.1163

شهلا دهقانپیر؛ ام‌البنین بذرافشان؛ هادی رمضانی اعتدالی؛ ارشک حلی ساز؛ بهنام آبابایی


برآورد بارش موثر به روش حل معکوس و تخمین آن با به کارگیری هوش مصنوعی (مطالعه موردی: استان کرمانشاه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آبان 1401

10.22098/mmws.2022.11706.1161

سهیلا محتشمی؛ عبدالمجید لیاقت


بهینه‌سازی ضرایب هیدرودینامیکی آبخوان‌ها با روش‌های عددی، مطالعه موردی آبخوان‌ دامنه-داران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آبان 1401

10.22098/mmws.2022.11683.1155

محمدرضا رئیسی‌دهکردی؛ امیرحسین یگانه مظهر


اثر ریزموجودات مفید بر میزان عناصر برگ و ریشه پایه‌های بادام در شرایط تنش شوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1401

10.22098/mmws.2022.11694.1157

علی اکبر شکوهیان؛ الناز حاتمی؛ معصومه جعفری