فرایند پذیرش مقالات

مقالات ارسالی توسط نویسندگان محترم ابتدا توسط سردبیر نشریه مورد بررسی اجمالی قرار گرفته و در صورت رعایت اصول نگارشی، به اعضای هیات تحریریه نشریه ارسال می­‌شود. این فرایند حداکثر 10 روز طول می­‌کشد. در صورت تایید مقاله توسط اکثریت اعضای هیات تحریریه، مقاله برای داوری ارسال خواهد شد. در این مرحله به نویسنده در مورد تایید ارسال مقاله به داوری اطلاع رسانی می­‌شود. پس از ارسال مقاله به داوری، حدود 1 تا 2 ماه طول می­‌کشد تا فرایند داوری به نتیجه برسد و نتیجه اولیه به نویسندگان اعلام شود.

نویسندگانی که مقالات آنها بایستی مورد بازنگری قرار گیرد، بایستی ظرف مدت حداکثر ۲۰ روز اصلاحات لازم را انجام داده و نسخه بازنگری شده مقاله را ارسال نمایند. در صورت تایید اصلاحات از سوی داوران و هیات تحریریه، مقاله برای ویراستاری ادبی ارسال خواهد شد. در این مرحله نیز ممکن است از نویسندگان خواسته شود تا تغییرات جزئی در مقاله ایجاد نمایند.

خاطر نشان می سازد، پذیرش قطعی مقاله و صدور نامه پذیرش، منوط به اعمال کلیه نظرات داوران و نیز ویراستار نشریه توسط نویسندگان محترم می باشد.