اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 180
تعداد پذیرش 75
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 51
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 34

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 3
تعداد شماره‌ها 9
تعداد مقالات 102
تعداد مشاهده مقاله 25968
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 13489
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 4 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 15 روز
متوسط زمان داوری 5 روز
متوسط زمان پذیرش 95 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 13 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 4 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 74 روز
درصد پذیرش 42 %