اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 390
تعداد پذیرش 180
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 159
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 116

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 3
تعداد شماره‌ها 11
تعداد مقالات 207
تعداد مشاهده مقاله 89085
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 38316
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 4 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 14 روز
متوسط زمان داوری 5 روز
متوسط زمان پذیرش 121 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 10 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 4 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 130 روز
درصد پذیرش 46 %