اصول اخلاقی انتشار مقاله

نویسندگان و ارکان نشریه (سردبیر مجله، اعضای هیئت تحریریه، دبیران تخصصی، مدیرداخلی، ویراستار و ناشر) تابع قوانین و  منشور اخلاقی نشریه می‌باشند.

سیاست های اخلاقی این مجله براساس اصول کمیته بین المللی اخلاق نشر (Cope) و رعایت منشور اخلاقی نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می باشد که  نشریه به آنها متعهد است. مؤلفان، داوران، دبیران علمی و سردبیر هنگام همکاری با این نشریه باید این اصول اخلاقی را رعایت کنند.


ارکان نشریه

 • اطلاعات شخصی نویسندگان مقالات برای تمامی افرادی که به  آن دسترسی دارند مانند سردبیر، اعضای هیات تحریریه و مدیر داخلی و اجرایی نشریه و سایر عوامل فعال کاملاً محرمانه بوده و در هر زمانی از آن محافظت شود.
 • سردبیر باید بر انجام فرآیند داوری در فصلنامه نظارت کامل داشته باشد به گونه ای که همانطور که داور برای نویسنده نامشخص است، داور نیز نویسنده را نمی‌شناسد.
 • سردبیر مسئول تصمیم گیری در خصوص انتشار مقالات ارسال شده به مجله است.
 • مقاله های منتشر نشده توسط سردبیر و یا دیگر اعضای فصلنامه برای مقاصد شخصی مورد استفاده قرار نمی گیرد.
 • سردبیر باید مقاله را فقط از نظر علمی و محتوایی و بدون توجه به نژاد، جنسیت، باورهای مذهبی، قومی، شهروندی و یا جهت گیری سیاسی نویسندگان بررسی کند.
 • سردبیر نباید هرگونه اطلاعاتی درباره مقالات دریافت شده را به جز برای نویسنده مسئول، مدیر داخلی و اجرایی، داوران، کارشناس علمی و ویراستار فاش نماید.
 • نشریه در رد یا قبول، ویرایش، تلخیص یا اصلاح مقاله­های پذیرش شده آزاد است و از بازگرداندن مقاله‌های دریافتی معذور است.

وظایف نویسندگان

 • مقاله های ارسال شده به فصلنامه نباید در نشریه دیگری چاپ شده و یا توسط نشریه دیگری تحت بررسی باشند.
 • مقالات ارسالی باید در زمینه­ تخصصی مجله و ارائه دهنده جنبه ­های آموزشی و حاصل کار پژوهشی نویسنده یا نویسندگان باشد.
 • نویسندگان باید از اظهارات جعلی و نادرست خودداری کنند؛ بنابراین مطالب ارائه شده در مقالات باید مستند و با ارائه مرجع باشد. مسئولیت صحت مطالب بر عهده نویسنده (گان) است.
 • مقاله‌های برگرفته از پایان نامه‌ها و رساله‌های دانشجویان با نام استاد راهنما، مشاوران و دانشجو و با تاییدیه استاد راهنما و مسئولیت وی منتشر می‌شود.
 • نویسنده(گان) مقاله باید اجازه ویرایش آن را به فصلنامه بدهند.
 • افرادی که در تهیه مقاله نقش دارند، باید به عنوان نویسندگان مقاله از آنها نام برده شود. همچنین در هنگام ارسال مقاله به فصلنامه، مشخص کردن نویسنده مسئول ضروری است.
 • نویسنده(گان) مقاله باید مقوله سرقت ادبی را به عنوان یکی از خطاهای جدی و غیراخلاقی در نگارش مقاله مد نظر داشته باشند. مقاله های ارسال شده ممکن است توسط دفتر فصلنامه با استفاده از نرم افزارهای مشابه یاب مورد بررسی قرار گیرد.
 • در صورت عدم دریافت پاسخ به­موقع از طرف نویسندگان در اصلاح موارد اعلام شده توسط داوران، مقاله از فریاند ارزیابی خارج و نویسندگان بیستی مقاله اصلاح شده را به­صورت مقاله جدید به نشریه ارائه دهند.
 • نویسنده در هر زمانی که متوجه هر گونه خطا و بی‌دقتی در مقاله خود شود نشریه را در جریان آن قرار داده، نسبت به اصلاح آن اقدام و یا مقاله را بازپس گیرد.

 وظایف داوران

 • داوران در بررسی کیفی، محتوایی و علمی مقالات، به سردبیر نشریه یاری رسانده و یا از طریق ارتباط اعضای تحریریه با نویسنده محترم به بهبود و ارتقاء کیفی و محتوایی مقالات کمک کنند.
 • داور باید اطلاعات به دست آمده در هنگام داوری مقالات را مخفی نگه داشته و برای منافع شخصی از آن استفاده ننماید.
 • داوران باید در محرمانه نگه داشتن مقاله های ارسال شده برای داوری تلاش کنند و تمامی اطلاعات موجود در مقالات برای داوران محرمانه تلقی می شود.
 • داوران باید نحوه ارجاع دهی و منابع استفاده شده در مقاله را بررسی کنند. یادآور می شود که کلیه تحقیقات، منابع و نقل قول هایی که در مقاله استفاده شده باید با ارجاع دهی کامل به مراجع همراه باشد.
 • داوران باید نظرات خود را در رابطه با انتشار یا عدم انتشار مقاله در زمان مقرر ارائه نمایند.
 • داوری مقالات می بایست بر اساس مستندات علمی و استدلال کافی باشد، با وضوح و به روشنی بیان شود و این مدارک به نشریات و نویسندگان ارائه شود و از اعلام نظر سلیقه ای، شخصی ، نژادی و مذهبی و غیره در داوری مقالات خودداری کند.
 • داوری مقالات باید بر اساس مستندات علمی و استدلال کافی باشد و از اعلام نظر سلیقه ای و شخصی در داوری مقالات خودداری شود.
 • داوران هنگامی که به هردلیلی اعم از نبودن موضوع مقاله در حوزه کاری و تخصصی و یا طولانی شدن فرآیند داوری و ... قادر به انجام داوری مقاله نیستند، باید از داوری مقاله انصراف دهند.
 • داوران مقالاتی که منافع اشخاص، موسسات و شرکت های خاصی به وسیله آن حاصل می شود و یا روابط شخصی در آن مشاهده می شود  را نمی بایست برای داوری قبول کنند.
 • داور باید هرگونه تشابه و یا همپوشانی بین مقاله های در دست بررسی و یا چاپ شده در سایر نشریات را به اطلاع دفتر فصلنامه برساند.

مصادیق نقض اصول اخلاقی انتشار توسط نویسندگان:

 • سرقت ادبی: سرقت ادبی به معنای استفاده عمدی از مقالات یا ایده های شخص دیگر به نام خود است. حتی استفاده از یک جمله شخص دیگر یا جملات قبلی خود بدون ذکر منبع، سرقت محسوب میشود.
 • داده‌سازی و تحریف: داده‌سازی هنگامیست که محقق در عمل مطالعه ای را انجام نداده اما داده و نتیجه گیری ارائه میدهد. تحریف نیز هنگامی رخ میدهد که تحقیقی را انجام داده اما داده‌ها و نتایج آن را تغییر میدهد.
 • ارسال همزمان: هنگامیست که یک رونوشت به دو نشریه ارسال میشود.
 • ارسال دونسخه ای (المثنی): هنگامی رخ میدهد که دو یا چند مقاله دارای فرضیات، داده ها، و نتایج یکسان هستند.
 • ارسال تکراری: به معنی تقسیم یک مطالعه به مقالات متعدد و ارسال آن ها میباشد.
 • سهیم کردن نادرست مؤلف دیگر: همه مؤلفان لیست شده در مقاله میبایست در انجام آن سهیم باشند.
 • دستکاری منابع: هنگامیست که در قسمت پایانی یک رونوشت منابع متعددی ذکر می‌شود، در حالیکه در محتوای متن نامی از آنها برده نشده است.
 •