موضوعات = آبیاری و زهکشی
بهینه‌سازی مقدارمصرف و تقسیط کود نیتروژن برای گیاه ذرت با استفاده از مدل‌سازی سطح-پاسخ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آبان 1401

10.22098/mmws.2022.11488.1132

کریم نیسی؛ اصلان اگدرنژاد؛ فریبرز عباسی


شبیه سازی عملکرد و بهره وری آب ارقام لوبیا چشم بلبلی تحت شرایط کم آبیاری با استفاده از مدل DSSAT

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آبان 1401

10.22098/mmws.2022.11665.1153

علی عبدزادگوهری؛ حسین بابازاده


برآورد بارش موثر به روش حل معکوس و تخمین آن با به کارگیری هوش مصنوعی (مطالعه موردی: استان کرمانشاه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آبان 1401

10.22098/mmws.2022.11706.1161

سهیلا محتشمی؛ عبدالمجید لیاقت


بررسی توابع تولید آب مصرفی در تعیین عملکرد دو رقم هندوانه در تنش آبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 دی 1401

10.22098/mmws.2023.11989.1194

آرش تافته؛ شهریار صفرپور؛ ام لیلا رشیدی؛ علی عبدزادگوهری


روش جدید مبتنی بر تصاویر ماهواره لندست 8 و سنجنده مادیس برای تخمین تبخیر تعرق مرجع ماهانه در دو اقلیم خشک و نیمه‌خشک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 دی 1401

10.22098/mmws.2023.12048.1198

حامد طالبی؛ سعید صمدیان فرد؛ خلیل ولیزاده کامران


تأثیر تغییرات شوری و روش آبیاری بر رشد محصولات گل محمدی و چای ترش در دشت سیستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1401

10.22098/mmws.2023.12061.1199

منصور جهان تیغ؛ معین جهان تیغ؛ خداداد دهمرده؛ رضا بیات


تحلیل حساسیت نرم‌افزار Hydrus نسبت به داده‌های ورودی در شبیه‌سازی حرکت آب و جذب ریشۀ گیاه مرجع چمن

دوره 2، شماره 3، مهر 1401، صفحه 94-107

10.22098/mmws.2022.10847.1090

مجید رئوف؛ زینب اکبری باصری؛ علی رسول زاده؛ جوانشیر عزیزی مبصر