موضوعات = آبیاری و زهکشی
ارزیابی مدل AquaCrop برای شبیه سازی عملکرد گیاه گندم تحت سناریوهای مختلف مدیریت زراعی در قزوین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 فروردین 1402

10.22098/mmws.2023.12533.1248

محمدهادی جرعه نوش؛ اصلان اگدرنژاد؛ محمد علی شاهرخ نیا؛ نیازعلی ابراهیمی پاک


تأثیر آبیاری شیرابه محل دفن زباله بر خصوصیات مختلف خاک و تغذیه گیاه: مطالعه مروری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 فروردین 1402

10.22098/mmws.2023.12503.1246

سید مصطفی عمادی بالادهی


تاثیر کاربرد کودهای آلی بر تغییرات برخی ویژگیهای فیزیکی خاک در تناوبهای مختلف کشت در کرت های دایم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 فروردین 1402

10.22098/mmws.2023.12491.1245

محمدرضا امداد؛ آرش تافته؛ سید علی غفاری نژاد


بهینه‌سازی دور آبیاری و مقدار سوپرجاذب در کشت گیاه نعناع فلفلی با استفاده از مدل‌سازی سطح-پاسخ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1402

10.22098/mmws.2023.12672.1260

اصلان اگدرنژاد؛ سالومه سپهری صادقیان؛ محمد مهدی نخجوانی مقدم


استفاده از شاخص CR در طراحی بهینه سیستم آبیاری ردیفی با مدل SIRMOD

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 خرداد 1402

10.22098/mmws.2023.12607.1256

الیاس استادی؛ محمد حسین نجفی مود؛ عباس خاشعی سیوکی؛ مهدی دستورانی


تأثیر استفاده ترکیبی از بیوچار و بنتونیت بر میزان تبخیر و رطوبت خاک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 خرداد 1402

10.22098/mmws.2023.13053.1297

الهام توکلی؛ احمد رضا قاسمی؛ حمید رضا متقیان


بررسی کارایی مدل SALTMED در شبیه‌سازی عملکرد و بهره‌وری آب سیب‌زمینی تحت مدیریت‌های مختلف آب آبیاری در شهرکرد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 تیر 1402

10.22098/mmws.2023.13033.1296

ناجی بوعذار؛ اصلان اگدرنژاد؛ سعید برومندنسب


ارزیابی وضعیت انواع روش‌های آبیاری در اراضی حکم‌آباد شهر تبریز با روش چارلز برت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مرداد 1402

10.22098/mmws.2023.13078.1301

جاوید نایبی؛ ایمان حاجی راد؛ مسعود پورغلام آمیجی؛ اردوان آذری؛ سیامک پناهزاده


تحلیل روند تغییرات کیفیت آب رودخانه کارون با بهره‌گیری از آزمون ناپارامتری من‌-کندال و سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مرداد 1402

10.22098/mmws.2023.13312.1322

محمد رضا انصاری؛ اشکان یوسفی


ارزیابی مزرعه‌ای و تحلیل سامانه‌های آبیاری نواری با نرم‌افزار WinSRFR (مطالعه موردی: مزارع گندم دشت ارومیه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مهر 1402

10.22098/mmws.2023.13497.1342

حسین زاهدپور یگانه؛ افشین خورسند؛ وحید رضاوردی نژاد؛ حسین دهقانی سانیج


بهینه‌سازی مقدار آب آبیاری و کود نیتروژن در برنج راتون با استفاده از روش سطح-پاسخ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مهر 1402

10.22098/mmws.2023.13242.1319

اصلان اگدرنژاد؛ پریسا شاهین رخسار؛ سالومه سپهری صادقیان


شبیه‌سازی توزیع رطوبت در انواع بافت خاک تحت منبع نقطه‌ای با استفاده از روش تحلیل گشتاور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آبان 1402

10.22098/mmws.2023.13615.1354

علی نوری؛ علی اشرف صدرالدینی؛ سعید صمدیان فرد؛ فاطمه میکائیلی


اثر کاربرد دو ترازی صفحات ژئوکمپوزیت بر کیفیت پساب دانشگاه شهرکرد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آذر 1402

10.22098/mmws.2023.13732.1362

سجاد گوگوچانی؛ مهدی قبادی نیا؛ سید حسن طباطبائی؛ حمید رضا متقیان؛ عظیمه عسگری


برنامه‌ریزی و تحویل بهینه آب در شبکه‌های آبیاری با ترکیب مدل AquaCrop و الگوریتم ژنتیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آذر 1402

10.22098/mmws.2023.14039.1382

پریسا کهخامقدم؛ علی نقی ضیایی؛ کامران داوری؛ امین کانونی؛ صدیقه صادقی


بررسی تأثیر شوری خاک و کیفیت آب بر عملکرد بنه‌های دختری زعفران با استفاده از مدل گیاهی و اندازه‌گیری میدانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1402

10.22098/mmws.2023.14109.1390

مهدی غلامی شرفخانه؛ علی نقی ضیایی؛ سیدمحمدرضا ناقدی فر؛ امیر اکبری


تعیین بهره‌وری فیزیکی آب مصرفی گندم در اقلیم‌های مختلف استان کرمانشاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1403

10.22098/mmws.2024.14879.1445

مهدی جوزی؛ نیازعلی ابراهیمی پاک؛ آرش تافته


تعیین بهترین مقدار آب آبیاری سیب زمینی در سیستم آبیاری قطره ای نواری با استفاده از مدل WOFOST

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 خرداد 1403

10.22098/mmws.2024.14880.1446

حمید نیسی؛ اصلان اگدرنژاد؛ سالومه سپهری صادقیان


ارتقاء بهره‌وری آبیاری گندم در ایران (بخش اول: از دیدگاه سامانة آبیاری و مدیریت آب)

دوره 4، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 171-193

10.22098/mmws.2023.11937.1189

مسعود پورغلام آمیجی؛ ایمان حاجی راد؛ جاوید نایبی؛ سید راشد علوی؛ فرناز نوذری؛ منصوره اکبرپور


ارتقاء بهره‌وری آبیاری گندم در ایران (بخش دوم: از دیدگاه مکانیزاسیون و مدیریت مزرعه)

دوره 4، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 194-213

10.22098/mmws.2023.11938.1190

جاوید نایبی؛ مسعود پورغلام آمیجی؛ ایمان حاجی راد؛ سید راشد علوی؛ فرناز نوذری؛ منصوره اکبرپور


کارایی مصرف آب در کشت مخلوط ذرت-ماش تحت شرایط مختلف تنش آبی

دوره 4، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 233-247

10.22098/mmws.2023.12317.1224

سمیه میری؛ حمزه علی علیزاده؛ یاسر علی زاده؛ اخلاص امینی


تعیین نیاز آبی الگوی کشت غالب دشت اردبیل بر اساس آمارهای به‌روز هواشناسی

دوره 4، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 285-298

10.22098/mmws.2023.12358.1231

جوانشیر عزیزی مبصر؛ عرفان فرجی عموقین


تأثیر تغییرات شوری و روش آبیاری بر رشد محصولات گل‌محمدی و چای‌ترش در دشت سیستان

دوره 3، شماره 4، دی 1402، صفحه 181-191

10.22098/mmws.2023.12061.1199

منصور جهان تیغ؛ معین جهان تیغ؛ خداداد دهمرده؛ رضا بیات