موضوعات = علوم و مهندسی آبخیزداری
پیش‌بینی حساسیت‌پذیری سیلاب شهری با استفاده از مدل ترکیبی فازی- دلفی در شهر سنندج

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 خرداد 1402

10.22098/mmws.2023.12866.1285

بهنام شیرزادی؛ فرزاد ویسی؛ محمد صدیق قربانی؛ عطااله شیرزادی؛ هیمن شهابی


ارزیابی قابلیت مدل تحلیل تفکیک‌کننده انعطاف‌پذیر در پیش‌بینی استعداد سیل‌گیری حوزه آبخیز زرینه‌رود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 تیر 1402

10.22098/mmws.2023.13102.1303

امید رحمتی؛ آیدینگ کرنژادی؛ بهرام چوبین؛ ابوالفضل جعفری؛ عطا امینی


مدل‌سازی مکانی حساسیت اراضی به فرونشست با استفاده از مدل‌های یادگیری ماشین (مطالعه موردی: دشت کوهدشت)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 دی 1402

10.22098/mmws.2023.13822.1368

پریا رحمانی؛ حمید غلامی؛ شهرام گلزاری


ارزیابی حساسیت رخداد زمین‌لغزش با استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 دی 1402

10.22098/mmws.2023.13934.1379

قباد رستمی زاد؛ علی دسترنج


ارزیابی اثرات عملیات حفاظت خاک و آب بر ویژگی‌های خاک، فرسایش و رسوب در حوضه‌ی آبخیز ریمله استان لرستان...

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 دی 1402

10.22098/mmws.2024.14122.1392

عزیزاله شاه کرمی؛ افسانه عالی نژادیان بیدآبادی؛ عباس ملکی؛ محمد فیضیان


هزینه‌های مستقیم-ملموس در پهنه‌های سیلابی شبیه‌سازی شده با مدل هیدرولیکی دو بعدی HEC-RAS-رودخانه ارازکوسه استان گلستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1402

10.22098/mmws.2024.14501.1410

شهناز میرزایی؛ امیر سعدالدین؛ عبدالرضا بهره مند؛ مجید اونق؛ رئوف مصطفی‌زاده


بهره‌گیری از روش‌های تحلیل آب‌نمود جهت برآورد جریان پایه (مطالعه موردی: حوزه آبخیز رودخانه سیلاخور- رحیم‌آباد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 فروردین 1403

10.22098/mmws.2024.14622.1422

علی حقی زاده؛ لیلی قاسمی


اثر تغییر شمارة منحنی روی هیدروگراف سیلاب در یک حوزة آبخیز عکس‌العمل سریع (مطالعة موردی: حوزة آبخیز خیاوچای اردبیل)

دوره 4، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 248-261

10.22098/mmws.2023.12295.1221

مجید رئوف؛ ژیلا کاظمی؛ رئوف مصطفی‌زاده؛ یاسر حسینی؛ سجاد میرزایی


اثر تغییر اقلیم بر سلامت حوزه آبخیز سد فریمان با استفاده از مدل VOR

دوره 3، شماره 4، دی 1402، صفحه 107-121

10.22098/mmws.2022.11685.1156

حامد نیکوئی؛ محمود آذری؛ محمد تقی دستورانی


توسعه مدل PSR-Fuzzy به‌منظور ارزیابی سلامت آبخیز کوزه‌تپراقی

دوره 3، شماره 4، دی 1402، صفحه 152-167

10.22098/mmws.2022.11379.1125

ائلناز قابل نظام؛ لیلا بابائی؛ نازیلا علائی؛ زینب حزباوی


برآورد شدت بارش و توزیع مکانی آن مبتنی بر تئوری فراکتال (مطالعه موردی: حوزه آبخیز تیره-بروجرد)

دوره 3، شماره 4، دی 1402، صفحه 209-226

10.22098/mmws.2023.12076.1200

طیبه سپه وند؛ مهدی سلیمانی مطلق؛ حسین زینی‌وند؛ امیر میرزایی موسیوند


تعیین سهم تغییر اقلیم و مداخلات انسانی در تغییرات آبدهی رودخانه حبله‌رود با استفاده از رویکرد تحلیل حساسیت هیدرولوژیکی مبتنی بر فرضیه بودیکو

دوره 3، شماره 4، دی 1402، صفحه 241-259

10.22098/mmws.2023.12114.1205

واحدبردی شیخ؛ مهین نادری؛ امیر سعدالدین؛ امید اسدی نلیوان؛ علی کرامت زاده؛ مرتضی عابدی طورانی؛ عطیه نظری


تحلیل تغییرات رژیم جریان آب رودخانه‌ای با استفاده از شاخص‌های تغییرات هیدرولوژیکی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز حبله‌رود)

دوره 3، شماره 3، مهر 1402، صفحه 1-19

10.22098/mmws.2022.11430.1129

مهین نادری؛ ,واحدبردی شیخ؛ عبدالرضا بهره مند؛ چوقی بایرام کمکی؛ عبدالعظیم قانقرمه


پیش‌بینی مناسب‌ترین مناطق برای کاربری‌های جنگل‌داری، مرتع و کشاورزی با روش ارزیابی چندمعیاره (MCE)

دوره 3، شماره 3، مهر 1402، صفحه 135-149

10.22098/mmws.2022.11495.1134

معصومه یعقوبی بایعکلایی؛ علیرضا وفایی نژاد؛ حمیدرضا مرادی دارابکلایی؛ حسین هاشمی


تعیین تغییرات سیل‌خیزی‌ ناشی از دوره‌های خشکسالی در حوزه آبخیز دهک استان خراسان‌جنوبی

دوره 3، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 149-164

10.22098/mmws.2022.11296.1118

مصطفی عبدی؛ محمد نهتانی؛ مرتضی دهقانی؛ عباس خاک سفیدی


تعیین سهم تغییر اقلیم و مداخلات مستقیم انسانی در تغییرات آب‌دهی رودخانه حبله‌رود با استفاده از رویکردهای تجربی

دوره 3، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 298-315

10.22098/mmws.2022.11852.1178

واحدبردی شیخ؛ مهین نادری؛ عبدالرضا بهره مند؛ امیر سعدالدین؛ مرتضی عابدی طورانی؛ چوقی بایرام کمکی؛ آلاله قائمی