دوره و شماره: دوره 4، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 1-310 
ارزیابی شاخص تنش آبی و فقر آب در تولید محصول برنج با تأکید بر مفهوم ردپای آب در ایران

صفحه 18-35

10.22098/mmws.2023.12116.1206

شهلا دهقانپیر؛ ام‌البنین بذرافشان؛ هادی رمضانی اعتدالی؛ ارشک حلی ساز؛ بهنام آبابایی


عملکرد الگوریتم تفاضلی در برآورد پارامترهای هیدرولیکی خاک

صفحه 36-51

10.22098/mmws.2023.12101.1202

عباس خاشعی سیوکی؛ سمانه اطمینان؛ علی شهیدی؛ محسن پوررضا بیلندی؛ وحیدرضا جلالی


تعیین تغییرات ترسیب کربن و برخی خصوصیات خاک در گرادیان ارتفاعی مراتع شمال سبلان

صفحه 135-150

10.22098/mmws.2023.12245.1218

اردوان قربانی؛ مهدی معمری؛ معصومه عباسی خالکی؛ سیما لازمی زارع؛ مهسا بقایی؛ کاظم هاشمی مجد؛ میکاییل بدرزاده؛ بهنام بهرامی


فنی و ترویجی

ارتقاء بهره‌وری آبیاری گندم در ایران (بخش اول: از دیدگاه سامانة آبیاری و مدیریت آب)

صفحه 171-193

10.22098/mmws.2023.11937.1189

مسعود پورغلام آمیجی؛ ایمان حاجی راد؛ جاوید نایبی؛ سید راشد علوی؛ فرناز نوذری؛ منصوره اکبرپور


ارتقاء بهره‌وری آبیاری گندم در ایران (بخش دوم: از دیدگاه مکانیزاسیون و مدیریت مزرعه)

صفحه 194-213

10.22098/mmws.2023.11938.1190

جاوید نایبی؛ مسعود پورغلام آمیجی؛ ایمان حاجی راد؛ سید راشد علوی؛ فرناز نوذری؛ منصوره اکبرپور


کارایی مصرف آب در کشت مخلوط ذرت-ماش تحت شرایط مختلف تنش آبی

صفحه 233-247

10.22098/mmws.2023.12317.1224

سمیه میری؛ حمزه علی علیزاده؛ یاسر علی زاده؛ اخلاص امینی


مطالعه موردی

پایش شبکة تراز آب زیرزمینی دشت دزفول-اندیمشک

صفحه 326-337

10.22098/mmws.2023.12414.1239

عاطفه صیادی شهرکی؛ فهیمه صیادی شهرکی؛ شقایق بختیاری چهل چشمه