موضوعات = آبهای زیرزمینی
ارزیابی استعداد آلودگی آب‌های زیرزمینی دشت سیرجان با استفاده از شاخص دراستیک و با کاربرد GIS

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آبان 1401

10.22098/mmws.2022.11610.1146

احمد عباس نژاد؛ حسام احمدی افزادی؛ بهنام عباس نژاد


بهینه‌سازی ضرایب هیدرودینامیکی آبخوان‌ها با روش‌های عددی، مطالعه موردی آبخوان‌ دامنه-داران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آبان 1401

10.22098/mmws.2022.11683.1155

محمدرضا رئیسی‌دهکردی؛ امیرحسین یگانه مظهر


ارزیابی زمانی-مکانی کیفیت منابع آب زیرزمینی شهرستان زاهدان به منظور مصارف شرب و کشاورزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آذر 1401

10.22098/mmws.2022.11793.1170

علی براهویی؛ نرجس اکاتی؛ زهرا اسدالهی؛ فاطمه عین الهی پیر


مدل سازی و بررسی وضعیت کمی آب‌های زیرزمینی آبخوان مهیار جنوبی-دشت آسمان با استفاده از کد MODFLOW

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 دی 1401

10.22098/mmws.2022.11807.1172

حسین حسین زاده کوهی؛ مجتبی اردستانی


تأثیر ابعاد رخداد سیل بر میزان تغذیه آبخوان با اندازه گیری مستقیم و شبیه سازی نفوذ در سامانه پخش سیلاب گربایگان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 دی 1401

10.22098/mmws.2022.11883.1183

مجتبی پاک پرور؛ غلامعلی نکوییان؛ غلامرضا قهاری؛ سید علی محمد چراغی؛ علیرضا مجیدی


مدل‌سازی عددی و تحلیل روند وضعیت کمی آبخوان مهاباد

دوره 3، شماره 2، تیر 1402، صفحه 1-17

10.22098/mmws.2022.11275.1113

سیمین شیخابگم قلعه؛ حسین بابازاده؛ حسین رضایی؛ مهدی سرایی تبریزی