موضوعات = آبهای زیرزمینی
تأثیر واحدهای سنگی و نقش سیالات گرمابی بر غلظت عناصر در منابع آب زیرزمینی منطقه جنوب ‌شرق سلماس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 دی 1402

10.22098/mmws.2024.13944.1374

نصرت آقازاده؛ توحید پاشایی؛ مرتضی درخشی


ارزیابی روند تغییرات دوره‌ای سطح آب زیرزمینی حوزه آبخیز بهادران استان یزد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 بهمن 1402

10.22098/mmws.2024.14395.1404

سید مسعود سلیمان پور؛ سمیرا زندی فر؛ امید رحمتی؛ محبوبه معتمدنیا


بررسی تاثیر الگوی کشت روی تغییرات تراز آب زیرزمینی در بخشی از آبخوان دشت مشهد - چناران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اسفند 1402

10.22098/mmws.2024.14408.1406

محمد رستمی خلج؛ حمزه نور؛ حسین رجایی؛ علی باقریان کلات


بررسی زمانی و مکانی کیفیت آب زیرزمینی با تاکید بر مصارف صنعتی در حوزه آبریز سفیدرود

دوره 4، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 119-134

10.22098/mmws.2023.12220.1211

ابراهیم یوسفی مبرهن؛ ابراهیم کریمی سنگچینی؛ سکینه لطفی نسب


پایش شبکة تراز آب زیرزمینی دشت دزفول-اندیمشک

دوره 4، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 326-337

10.22098/mmws.2023.12414.1239

عاطفه صیادی شهرکی؛ فهیمه صیادی شهرکی؛ شقایق بختیاری چهل چشمه


اندازه‌گیری مستقیم و شبیه‌سازی اثر میزان سیلاب بر نرخ تغذیه به آبخوان در سامانة پخش سیلاب گربایگان

دوره 3، شماره 3، مهر 1402، صفحه 256-276

10.22098/mmws.2022.11883.1183

مجتبی پاک پرور؛ غلامعلی نکوییان؛ غلامرضا قهاری؛ سید علی محمد چراغی؛ علیرضا مجیدی


مدل‌سازی عددی و تحلیل روند وضعیت کمی آبخوان مهاباد

دوره 3، شماره 2، تیر 1402، صفحه 1-17

10.22098/mmws.2022.11275.1113

سیمین شیخابگم قلعه؛ حسین بابازاده؛ حسین رضایی؛ مهدی سرایی تبریزی


ارزیابی زمانی-مکانی کیفیت منابع آب زیرزمینی شهرستان زاهدان به‌منظور مصارف شرب و کشاورزی

دوره 3، شماره 2، تیر 1402، صفحه 236-250

10.22098/mmws.2022.11793.1170

علی براهویی؛ نرجس اکاتی؛ زهرا اسدالهی؛ فاطمه عین الهی پیر


ارزیابی استعداد آلودگی آب‌های زیرزمینی دشت سیرجان با استفاده از شاخص دراستیک در محیط GIS

دوره 3، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 200-214

10.22098/mmws.2022.11610.1146

احمد عباس نژاد؛ حسام احمدی افزادی؛ بهنام عباس نژاد