موضوعات = شیمی و آلودگی خاک
اثر اندازه ذرات کود گاوی بر توزیع آلاینده کلیفرم در ستون خاک تحت کشت چمن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1402

10.22098/mmws.2023.12654.1259

یاشار جهاندیده؛ سید حسن طباطبائی؛ زینب احمدی مقدم


تأثیر نانوبیوچار بر سینتیک و همدمای جذب کادمیوم در خاک آهکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مرداد 1402

10.22098/mmws.2023.13348.1328

دنیا محمدی والا؛ ندا مرادی؛ عبدالامیر معزی


اثر کاربرد دو ترازی صفحات ژئوکمپوزیت بر ویژگی‌های شیمیایی و بیوشیمیایی خاک در شرایط استفاده از فاضلاب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آذر 1402

10.22098/mmws.2023.13904.1372

سید حسن طباطبائی؛ سجاد گوگوچانی؛ مهدی قبادی نیا؛ حمید رضا متقیان؛ عظیمه عسگری


تحلیل منحنی رخنة آلایندة باکتریایی در شرایط کشت چمن در ستون خاک با اندازة کود گاوی مختلف

دوره 4، شماره 2، خرداد 1403، صفحه 75-88

10.22098/mmws.2023.12529.1247

یاشار جهاندیده؛ سید حسن طباطبائی؛ مهرنوش دهقانیان


جذب نیترات از محلول آبی توسط زغال‌زیستی و زغال‌زیستی پوشش‌دار آهن

دوره 4، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 70-84

10.22098/mmws.2023.12082.1203

لیلا ضامنی؛ فردین صادق زاده؛ بهی جلیلی؛ محمد علی بهمنیار


تاًثیر معدن‌کاری زغال‌سنگ بر انباشت سرب و روی و پراکنش مکانی آن‌ها در خاک سطحی منطقه کارمزد

دوره 3، شماره 3، مهر 1402، صفحه 56-71

10.22098/mmws.2022.11395.1128

عارف صابری؛ قربان وهاب زاده کبریا؛ سید محمد حجتی؛ سید رمضان موسوی