موضوعات = شیمی و آلودگی خاک
حذف دایرکت بلو 71 و کروم از محلول های آبی توسط انواع جاذب های آلی دارای پوشش فلزی، بایوچار دارای پوشش فلزی و کامپوزیت بایوچار-فلز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1401

10.22098/mmws.2022.11696.1158

مائده پریچهره؛ فردین صادق زاده؛ بهی جلیلی؛ محمدعلی بهمنیار؛ عبدالوحید سامسوری


جذب نیترات از محلول آبی توسط بیوچار و بیوچار دارای پوشش آهن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 بهمن 1401

10.22098/mmws.2023.12082.1203

لیلا ضامنی؛ فردین صادق زاده؛ بهی جلیلی؛ محمد علی بهمنیار


تحلیل منحنی رخنه آلاینده باکتریایی در شرایط کشت چمن در ستون خاک با اندازه کود گاوی مختلف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 فروردین 1402

10.22098/mmws.2023.12529.1247

یاشار جهاندیده؛ سید حسن طباطبائی؛ مهرنوش دهقانیان


اثر اندازه ذرات کود گاوی بر توزیع آلاینده کلیفرم در ستون خاک تحت کشت چمن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1402

10.22098/mmws.2023.12654.1259

یاشار جهاندیده؛ سید حسن طباطبائی؛ زینب احمدی مقدم


تأثیر نانوبیوچار بر سینتیک و همدمای جذب کادمیوم در خاک آهکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مرداد 1402

10.22098/mmws.2023.13348.1328

دنیا محمدی والا؛ ندا مرادی؛ عبدالامیر معزی


تاًثیر معدن‌کاری زغال‌سنگ بر انباشت سرب و روی و پراکنش مکانی آن‌ها در خاک سطحی منطقه کارمزد

دوره 3، شماره 3، مهر 1402، صفحه 56-71

10.22098/mmws.2022.11395.1128

عارف صابری؛ قربان وهاب زاده کبریا؛ سید محمد حجتی؛ سید رمضان موسوی