دوره و شماره: دوره 3، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 1-315 
بررسی آب مجازی و شاخص بهره‌وری آب کشاورزی در محصولات زراعی دشت پلدشت

صفحه 54-68

10.22098/mmws.2022.11090.1100

رحیم عبداله زاده کهریزی؛ امیرحسین کوکبی‌نژاد مقدم؛ ادریس معروفی نیا


کاربرد مفهوم ردپای آب در ارزیابی کمبود آب و تنش آبی بخش کشاورزی استان هرمزگان

صفحه 233-248

10.22098/mmws.2022.11731.1163

شهلا دهقانپیر؛ ام‌البنین بذرافشان؛ هادی رمضانی اعتدالی؛ ارشک حلی ساز؛ بهنام آبابایی


ارزیابی مقایسه‏ ای مدل‌های Sacramento، SMAR و SimHyd در شبیه‌سازی رواناب روزانه بلندمدت

صفحه 279-297

10.22098/mmws.2022.11794.1171

فاطمه سادات رضوانی؛ خلیل قربانی؛ میثم سالاری جزی؛ لاله رضایی قلعه؛ بهناز یازرلو


تعیین سهم تغییر اقلیم و مداخلات مستقیم انسانی در تغییرات آب‌دهی رودخانه حبله‌رود با استفاده از رویکردهای تجربی

صفحه 298-315

10.22098/mmws.2022.11852.1178

واحدبردی شیخ؛ مهین نادری؛ عبدالرضا بهره مند؛ امیر سعدالدین؛ مرتضی عابدی طورانی؛ چوقی بایرام کمکی؛ آلاله قائمی