نویسنده = آرش تافته
تاثیر کاربرد کودهای آلی بر تغییرات برخی ویژگیهای فیزیکی خاک در تناوبهای مختلف کشت در کرت های دایم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 فروردین 1402

10.22098/mmws.2023.12491.1245

محمدرضا امداد؛ آرش تافته؛ سید علی غفاری نژاد


بررسی توابع تولید آب مصرفی در تعیین عملکرد دو رقم هندوانه در تنش آبی

دوره 3، شماره 3، مهر 1402، صفحه 296-307

10.22098/mmws.2023.11989.1194

آرش تافته؛ شهریار صفرپور؛ ام لیلا رشیدی؛ علی عبدزادگوهری


مقایسه مقدار آب آبیاری چغندرقند با استفاده از سامانه نیاز آب و اندازه‌گیری مزرعه‌ای

دوره 3، شماره 3، مهر 1402، صفحه 308-322

10.22098/mmws.2023.11976.1195

نیازعلی ابراهیمی پاک؛ آرش تافته؛ فریبرز عباسی؛ جواد باغانی