موضوعات = علوم و مهندسی خاک
اثر بیوچار کنوکارپوس بر برخی ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی خاک آهکی تحت کشت ذرّت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1402

10.22098/mmws.2023.12233.1217

احمد فرخیان فیروزی؛ میلاد بی ریا؛ عبدالامیر معزی؛ افراسیاب راهنما


آنالیز حساسیت پارامترهای هیدرولیکی انتقال فلزات سنگین کادمیم، نیکل و روی در ستون‌های خاک لومی دست‌خورده و دست‌نخورده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 تیر 1402

10.22098/mmws.2023.13055.1299

سیده کوثر دانشیار؛ محمدرضا دلالیان؛ شهرام شاه محمدی کلالق؛ الناز صباغ تازه؛ سیامک ساعدی


مدل تحلیل طیفی - هوش مصنوعی با متغیرهای مکانی در تخمین برخی ویژگی‌های شیمیایی خاک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مرداد 1402

10.22098/mmws.2023.13308.1321

لاله پرویز؛ ندا عزیزی؛ مهسان کفیلی