موضوعات = فرسایش و حفاظت خاک
بررسی هوازدگی و مقاومت واحدهای سنگی نسبت به فرسایش در منطقۀ اسلام آباد غرب، استان کرمانشاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آبان 1401

10.22098/mmws.2022.11532.1138

سمیرا بساطی؛ حاجی کریمی؛ غلامعلی احمدی؛ نورالدین رستمی


ارزیابی اثر پوسته‌های زیستی خاک بر کیفیت رواناب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آبان 1401

10.22098/mmws.2022.11617.1151

علیرضا همتی دایو؛ آرش زارع گاریزی؛ واحدبردی شیخ؛ علی محمدیان بهبهانی