موضوعات = فیزیک و حفاظت خاک
ارزیابی عدم‌قطعیت پارامترهای هیدرولیکی مدل هایدروس با استفاده از روش DREAM

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1401

10.22098/mmws.2022.11659.1152

سمانه اطمینان؛ وحیدرضا جلالی؛ مجید محمودآبادی؛ عباس خاشعی سیوکی؛ محسن پوررضا بیلندی


بررسی تأثیر بافت های مختلف خاک بر خصوصیات مورفولوژیکی و میزان اسانس گیاه دارویی به‌‌لیمو (Lippia citriodora)

دوره 3، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 14-25

10.22098/mmws.2022.10991.1095

محمد علی حکیم زاده اردکانی؛ مینا حق جو؛ غلام حسین مرادی.؛ مطهره اسفندیاری


تأثیرگذاری زغال زیستی برگ نخل و تفاله لیموترش بر برخی ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی یک خاک لوم شنی

دوره 3، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 69-83

10.22098/mmws.2022.11264.1111

عباس یکزبان؛ سید علی اکبر موسوی؛ عبدالمجید ثامنی؛ مهروز رضایی