موضوعات = فیزیک و حفاظت خاک
مدل‌سازی تغییرات مکانی و تخمین زمین‌آماری ضرایب برخی معادلات نفوذ آب در یک خاک آهکی در منطقه باجگاه، شیراز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1402

10.22098/mmws.2023.13324.1325

محمد امیدی فرد؛ سید علی اکبر موسوی؛ عبدالمجید ثامنی


عملکرد الگوریتم تفاضلی در برآورد پارامترهای هیدرولیکی خاک

دوره 4، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 36-51

10.22098/mmws.2023.12101.1202

عباس خاشعی سیوکی؛ سمانه اطمینان؛ علی شهیدی؛ محسن پوررضا بیلندی؛ وحیدرضا جلالی


ارزیابی عدم‌قطعیت پارامترهای هیدرولیکی مدل HYDRUS با استفاده از روش DREAM

دوره 3، شماره 4، دی 1402، صفحه 1-15

10.22098/mmws.2022.11659.1152

سمانه اطمینان؛ وحیدرضا جلالی؛ مجید محمودآبادی؛ عباس خاشعی سیوکی؛ محسن پوررضا بیلندی


بررسی تأثیر بافت های مختلف خاک بر خصوصیات مورفولوژیکی و میزان اسانس گیاه دارویی به‌‌لیمو (Lippia citriodora)

دوره 3، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 14-25

10.22098/mmws.2022.10991.1095

محمد علی حکیم زاده اردکانی؛ مینا حق جو؛ غلام حسین مرادی.؛ مطهره اسفندیاری


تأثیرگذاری زغال زیستی برگ نخل و تفاله لیموترش بر برخی ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی یک خاک لوم شنی

دوره 3، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 69-83

10.22098/mmws.2022.11264.1111

عباس یکزبان؛ سید علی اکبر موسوی؛ عبدالمجید ثامنی؛ مهروز رضایی