موضوعات = مهندسی محیط زیست
مطالعه و بررسی عناصر سنگین موجود در خاک شهرستان های زابل و بیرجند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 فروردین 1403

10.22098/mmws.2024.14753.1432

محسن فراهی


تعیین تغییرات ترسیب کربن و برخی خصوصیات خاک در گرادیان ارتفاعی مراتع شمال سبلان

دوره 4، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 135-150

10.22098/mmws.2023.12245.1218

اردوان قربانی؛ مهدی معمری؛ معصومه عباسی خالکی؛ سیما لازمی زارع؛ مهسا بقایی؛ کاظم هاشمی مجد؛ میکاییل بدرزاده؛ بهنام بهرامی