کلیدواژه‌ها = مقاومت برشی
مدل‌سازی تأثیر کاربری اراضی بر سختی سله‌های فیزیکی با استفاده از GLM

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1401

10.22098/mmws.2022.11838.1174

بنفشه یثربی؛ حیدر غفاری گوشه؛ حمیدرضا عباسی؛ کورش بهنام فر


تأثیرگذاری زغال زیستی برگ نخل و تفاله لیموترش بر برخی ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی یک خاک لوم شنی

دوره 3، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 69-83

10.22098/mmws.2022.11264.1111

عباس یکزبان؛ سید علی اکبر موسوی؛ عبدالمجید ثامنی؛ مهروز رضایی