کلیدواژه‌ها = گرمایش جهانی
ارزیابی پیامدهای ناشی از تغییر اقلیم تحت دو سناریوی شرایط موجود و انجام اقدامات کنترلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1402

10.22098/mmws.2023.13062.1300

رضا وثوقی؛ مهریار علی محمدی؛ ارسلان قلی نژاد؛ حمزه علی کاویانی


بررسی اثرات تغییر اقلیم بر بارش‌های سیل آسا در استان تهران

دوره 2، شماره 2، تیر 1401، صفحه 87-105

10.22098/mmws.2022.9958.1075

زهرا حجازی زاده؛ مهری اکبری؛ فرزانه ساسانپور؛ علیرضا حسینی؛ نیلوفر محمدی