کلیدواژه‌ها = مدل‌سازی
ارزیابی حساسیت رخداد زمین‌لغزش با استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 دی 1402

10.22098/mmws.2023.13934.1379

قباد رستمی زاد؛ علی دسترنج


مدل‌سازی فرآیند تبخیر با استفاده از الگوریتم هیبریدی پرندة کوت و شبکة عصبی مصنوعی

دوره 4، شماره 2، خرداد 1403، صفحه 279-294

10.22098/mmws.2023.12692.1266

فرناز عالم پور رجبی؛ محمد علی قربانی؛ اسماعیل اسدی


پایش و بررسی محدوده‌های هشدار فرسایش بادی در شمال غرب استان گلستان (مطالعة موردی: شهرستان‌های آق قلا و گمیشان)

دوره 4، شماره 2، خرداد 1403، صفحه 343-356

10.22098/mmws.2023.13540.1348

حسین بوعلی؛ حمیدرضا عسگری؛ علی محمدیان بهبهانی؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ بابک نعیمی


پایش شبکة تراز آب زیرزمینی دشت دزفول-اندیمشک

دوره 4، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 326-337

10.22098/mmws.2023.12414.1239

عاطفه صیادی شهرکی؛ فهیمه صیادی شهرکی؛ شقایق بختیاری چهل چشمه