کلیدواژه‌ها = چشمه
تأثیر واحدهای سنگی و نقش سیالات گرمابی بر غلظت عناصر در منابع آب زیرزمینی منطقه جنوب ‌شرق سلماس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 دی 1402

10.22098/mmws.2024.13944.1374

نصرت آقازاده؛ توحید پاشایی؛ مرتضی درخشی