نویسنده = علیرضا عباسی
آشکارسازی الگوهای پویای بارش‌های سنگین مولد سیلاب در استان لرستان بر اساس سامانه های همدیدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اردیبهشت 1402

10.22098/mmws.2023.12695.1265

ابراهیم بیرانوند؛ امیر گندمکار؛ علیرضا عباسی؛ مرتضی خداقلی