موضوعات = مدیریت و کنترل بیابان
پایش و بررسی محدوده‌های هشدار فرسایش بادی در شمال غرب استان گلستان (مطالعة موردی: شهرستان‌های آق قلا و گمیشان)

دوره 4، شماره 2، خرداد 1403، صفحه 343-356

10.22098/mmws.2023.13540.1348

حسین بوعلی؛ حمیدرضا عسگری؛ علی محمدیان بهبهانی؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ بابک نعیمی