کلیدواژه‌ها = کارایی مصرف آب
کارایی مصرف آب در کشت مخلوط ذرت - ماش تحت شرایط مختلف تنش آبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اسفند 1401

10.22098/mmws.2023.12317.1224

سمیه میری؛ حمزه علی علیزاده؛ یاسر علی زاده؛ اخلاص امینی