کلیدواژه‌ها = آبیاری سطحی
ارزیابی مزرعه‌ای و تحلیل سامانه‌های آبیاری نواری با نرم‌افزار WinSRFR (مطالعه موردی: مزارع گندم دشت ارومیه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مهر 1402

10.22098/mmws.2023.13497.1342

حسین زاهدپور یگانه؛ افشین خورسند؛ وحید رضاوردی نژاد؛ حسین دهقانی سانیج