کلیدواژه‌ها = &quot
پیش‌بینی جریان رودخانه با کاربست مدل‌های هوشمند عصبی و LARS-WG (مطالعه موردی: حوضه آبریز کشکان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 تیر 1402

10.22098/mmws.2023.12827.1281

مریم بیات ورکشی؛ بهناز طاهری نیا؛ کاظم حسینیان زاده؛ روژین فصیحی


بررسی محتوای آب مجازی و شاخص‌‌های بهره‌وری آب کشاورزی در محصولات زراعی (مطالعه موردی: شهرستان دهلران استان ایلام)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 تیر 1402

10.22098/mmws.2023.13145.1309

فاطمه باسره؛ هدیه احمدپری؛ محمدرضا شریفی


تأثیر واحدهای سنگی و نقش سیالات گرمابی بر غلظت عناصر در منابع آب زیرزمینی منطقه جنوب ‌شرق سلماس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 دی 1402

10.22098/mmws.2024.13944.1374

نصرت آقازاده؛ توحید پاشایی؛ مرتضی درخشی