کلیدواژه‌ها = شبکه عصبی مصنوعی
مدل‌سازی فرایند تبخیر با استفاده از الگوریتم هیبریدی پرنده کوت و شبکه عصبی مصنوعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اردیبهشت 1402

10.22098/mmws.2023.12692.1266

فرناز عالم پور رجبی؛ محمد علی قربانی؛ اسماعیل اسدی


مدل‌سازی زمانی و مکانی بارش با استفاده از MLR، ANN و الگوریتم هیبریدی HBA-ANN

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 اردیبهشت 1402

10.22098/mmws.2023.12779.1273

کیمیا زهساز؛ صابره دربندی؛ احسان میرزانیا


پیش بینی جریان رودخانه کورکورسر نوشهر با استفاده از مدل‌های هیبریدی هوش مصنوعی

دوره 3، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 181-199

10.22098/mmws.2022.11657.1150

ادریس معروفی نیا؛ احمد شرافتی؛ هیراد عبقری؛ یوسف حسن زاده


تأثیر موجک بر افزایش دقت مدل‌های تخمینی در مدل‌سازی بارش-رواناب (مطالعۀ موردی: حوضۀ صوفی‌چای)

دوره 1، شماره 3، مهر 1400، صفحه 67-79

10.22098/mmws.2021.9335.1035

احسان میرزانیا؛ حسین ملک احمدی؛ یادگار شاه محمدی؛ علی ابراهیم زاده