کلیدواژه‌ها = افت آب زیرزمینی
مدل‌سازی مکانی حساسیت اراضی به فرونشست با استفاده از مدل‌های یادگیری ماشین (مطالعه موردی: دشت کوهدشت)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 دی 1402

10.22098/mmws.2023.13822.1368

پریا رحمانی؛ حمید غلامی؛ شهرام گلزاری