کلیدواژه‌ها = بارش
بررسی و تحلیل اثرهای تغییرات اقلیمی بر مقدار رواناب و رسوب با استفاده از مدل SWAT (مطالعه موردی: حوزة آبخیز فریزی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آبان 1402

10.22098/mmws.2023.13722.1361

علی گلکاریان؛ الهه شیخ رودی؛ آذر زرین؛ علیرضا راشکی


کاربرد روش‌های زمین آمار در تعیین منحنی‌های عمق – مدت - مساحت بارندگی (استان لرستان)

دوره 2، شماره 3، مهر 1401، صفحه 17-26

10.22098/mmws.2022.9843.1067

ایرج ویس کرمی؛ کیانفر پیامنی؛ مریم سادات جعفر زاده