کلیدواژه‌ها = کیفیت آب
بررسی زمانی و مکانی کیفیت آب زیرزمینی با تاکید بر مصارف صنعتی در حوزه آبریز سفیدرود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 بهمن 1401

10.22098/mmws.2023.12220.1211

ابراهیم یوسفی مبرهن؛ سکینه لطفی نسب