معرفی گونه‌‌های گیاهی مناسب مهار فرسایش شیاری

نوع مقاله : فنی و ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت جنگل/ دانشکده علوم جنگل، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

2 دانشجوی دکتری/ گروه مهندسی آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد/ گروه خاک، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

چکیده

گسترش و توسعة جوامع بشر به‌واسطه افزایش نیاز به توسعة زیرساخت‌ها همواره با کاهش میزان پوشش گیاهی و در نتیجه ایجاد تغییرات در سیمای سرزمین و به‌ویژه عامل اساسی در وقوع فرسایش خاک و افزایش انواع ناپایداری در خاک همراه بوده است. عمده پژوهش‌های انجام شده حاکی از آن است که استفاده کارآمد از پوشش گیاهی سبب افزایش مقاومت و پایداری و کاهش میزان فرسایش خاک می‌شود. در این راستا، انتخاب گونه‌های گیاهی مناسب برای مهار فرسایش خاک و هم‌چنین انتخاب ترکیبی از گونه‌ها از مسائل مهم است. فرسایش شیاری یکی از اشکال بارز فرسایش‌های آبی به‌شمار می‌رود که علاوه بر تخریب خاک سبب ایجاد شرایط نامطلوب برای استقرار گیاهان می‌شود. لذا، پژوهش حاضر با هدف آشنایی بیش‌تر در زمینة فرآیند فرسایش شیاری و گونه‌های مناسب و دارای پتانسیل برای مهار آن صورت گرفت. گونه‌های گیاهی مناسب معرفی شده در این پژوهش با توجه به معیارهای اهمیت تاج پوشش، ریشه، ساقه، مقاومت تنشی و اقلیمی شامل Vetiveria zizanioide، Tamarix، Oliv uphratica Populus، Haloxylon،Parrotia persica ، Diospyros lotus، Medicago spp، olea europaea، Platanus orientalis و Cercis siliquastrum بوده است که می‌توان آن‌ها را پس از بررسی میزان سازگاری با ویژگی‌های منطقة مورد نظر و به‌منظور بهره‌گیری از روش‌های زیستی با هدف کاهش فرسایش استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


آرمین، م.، نیاخیبری، ق.، و عبادی، ز. (1398). انواع سازه‌های بیولوژیک کنترل فرسایش خاک. چهارمین کنگره بین‌المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران، دانشگاه میعاد، تبریز.
استاجی، ا.، ناصری، ل.، قنبری، آ.، و نجف‌زاده، ر. (1396). بررسی ویژگی‌های آناتومیکی و مورفولوژیکی مرتبط با مقاومت به خشکی در برگ 30 رقم زیتون. فرآیند و کارکرد گیاهی، 6(21)، 369-376.
اسفندیاری درآبادی، ف.، و  محمدی سلطان­ آبادی، ز. (1392). بررسی عوامل اقلیمی تاثیرگذار بر میزان فرسایش خاک در حوضه نوران. دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی.
حسینی، س.م.، مساعدی، ا.، ناصری، ک.ا.، و گلکاریان، ع. (1391). شناسایی مهم‌ترین عوامل موثر بر فرسایش شیاری در واحدهای تپه ماهوری جنوب غرب شهرستان مشهد. جغرافیا و مخاطرات محیطی، 1(2)، 71-83.
حسینی توسل، م.، و یوسفی خانقاه، ش. (1386). ارائه روشی برای مدیریت و احیای حوضه‌های آبخیز با استفاده از برنامه‌های مناسب بیولوژیکی (مطالعه موردی حوزه آبخیز گرکباغی). چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه‌های آبخیز. دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه تهران.
خاکپورمقدم، ط.، قربانلی، م. ل و عصری، ی. (1386). بررسی اکولوژیکی گونه بومی و منحصر به فرد انجیلی در جنگل‌های نور. ششمین همایش سراسری علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری.
خدابنده، ن. (1392). غلات. موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران، 141 ص.
دردی‌پور، ا.، قدیری، ح.، حسین، ج. 1386. اثر شوری و سدیم بر فرسایش‌پذیری، انتقال رسوب و کیفیت پایاب حاصله در سه نوع خاک مختلف. علوم کشاورزی و منابع طبیعی، 14(4)، 41-52.
رفاهی، ح. (1394). فرسایش آبی و کنترل آن. موسسۀ چاپ و انتشارات دانشگاه تهران، 674 ص.
زمانی، ص.، و محمدزاده نصرآبادی، م.، و عنابی میلانی، ا. (1390). بررسی جوامع درخت پده و چگونگی سازگاری آن در مناطق گرمسیر و سردسیر. اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استان­ های شمال­غرب کشور، دانشگاه پیام نور اردبیل.
شریعت‌جعفری، م.، داودی، م.ه.، صفائی، م.، پرتوی، ا. (1393). ارزیابی تاثیر سیستم ریشه‌ای کلهو در مقاوم‌سازی خاک با استفاده از ‏شاخص‌های ‏RDR‏ و ‏RDDI. مهندسی و مدیریت آبخیز، 6(2)، 107-114.
شهریور، ع.، و خزایی، م. (1396). بررسی ارزیابی تلفیق روش‌های مکانیکی و بیولوژیکی در کاهش رواناب، رسوب، افزایش رطوبت و پوشش گیاهی (مطالعه موردی: منطقه مارگون استان کهگیلویه و بویراحمد). مرتع، 11(1)، 16-26.
فخیره، ا.، شعیبی، م.، و روحی‌مقدم، ع. (1392). بررسی ویژگی‌های رویشگاهی گونه پده در دشت سیستان. اولین همایش ملّی مدیریت منابع طبیعی، ۸ اسفند ۱۳۹۲، دانشگاه گنبد کاووس.
فیروزی، ا.، اکبری، ح.، لطفعلیان، م.، و مقدمی‌راد، م. (1395). بررسی تاثیر پوشش گیاهی بر فرسایش خاک. چهارمین همایش ملی انجمن‌های علمی دانشجویی رشته‌های کشاورزی، منابع طبیعی و محیط­زیست، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران.
قنواتی، ر.، صوفی، م.، و عباسی‌زاده، م. (1393). تعیین گونه‌های گیاهی مناسب جهت کنترل فرسایش آب‌کندی در منطقه‌ چهل چشمه‌ دشت ارژن استان فارس. اولین کنفرانس بین‌المللی یافته‌های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط ­زیست،  انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین، تهران.
کردوانی، پ. (1394). حفاظت خاک. چاپ یازدهم، دانشگاه تهران، 286 ص.
کریمی، ز. (1396). مقایسه تاثیر برخی تک‌لپه‌ای‌ها و دولپه‌ای‌های چندساله در کاهش رواناب. اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگل‌های ارسباران، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان‌شرقی.
گیتی، ع.ر. (1375). اثر کشت گیاهان گز و آتریپلکس بر روی شوری خاک. بیابان، 1(1)، 39-52.
محمدی، ط.، دستورانی، م.ت.، عظیم‌زاده، ح.ر.، و جعفرپور، ع. (1397). بررسی عملکرد عملیات بیولوژیکی آبخیزداری بر ترسیب کربن خاک (مطالعه موردی: حوزه آبخیز کلستان فارس). علوم و مهندسی آبخیزداری ایران، 12(41)، 31-40.
محمودپور، س.، روحانی، ح.، قربانی واقعی، ح.، و سیدیان، م. (1395). فهم فرسایش شیاری در شرایط خاک خشک و مرطوب. پژوهش‌های فرسایش محیطی، 6(1)، 17-29.
محمودی، ا.، زاهدی‌امیری، ق.ا.، و اعتماد، و. (1391). بررسی ارتباط ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک با شادابی گونه تاغ در تاغ‌زارهای طبیعی و دست کاشت (مطالعه موردی: دشت حسین‌آباد، استان خراسان جنوبی). مجله جنگل ایران، 4(4)، 289-299.
مرادمند جلالی، ع.، جلیلوند، ح.، عطایی گیگلو، ا. (1385). نقش جنگل در جلوگیری از فرسایش. همایش منابع طبیعی و توسعه پایدار در عرصه‌های جنوبی دریای خزر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور.
مسجدی، ا.، و فتحی‌مقدم، م. (1388). بررسی آزمایشگاهی اثر پوشش گیاهی در جلوگیری از فرسایش خاک در حوزه‌های آبخیز. مهندسی و مدیریت آبخیز، 1(3)، 201-212.
مقدمی‌راد، م.، معیری، م.ه.، عبدی، ا.، و قربانی واقعی، ح. (1397). اثر تراکم پوشش گیاهی بر رواناب و هدررفت خاک فرسایش بین شیاری در ترانشه خاکبرداری جاده جنگلی (مطالعه موردی: جنگل کوهمیان-آزادشهر). پژوهش‌های حفاظت آب و خاک (علوم کشاورزی و منابع طبیعی)، 25(2)، 219-233.
نوری، پ.، و حبیبی بی‌بالانی، ق. (1398). بررسی میزان پراکنش ریشه درختان چنار (Platanus orientalis L.) در حاشیه رودخانه کرانلو شهرستان کلیبر. حقیقات منابع طبیعی تجدیدشونده، 10(2)، 61-80.
نیک‌‌نژاد، داود. (1390). کنترل بیولوژیکی فرسایش ساحلی رودخانه‌ها با استفاده از گیاه معجزه‌گر وتیور (Vetiver). یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر، دانشگاه شهید باهنر کرمان.
واعظی، ع.، و حیدری، م. (1398). تأثیر کاه و کلش گندم بر ویژگی‌های جریان و فرسایش شیاری در کشتزار دیم گندم. تحقیقات آب و خاک ایران، 50(1)، 53-63.
هاشمی، ع.، و عمادی، م. (1394). اثرات تنش شوری در گیاهان. همایش بین‌المللی پژوهش‌های کاربردی در کشاورزی، شرکت تعاونی علم گستران پیشتاز ایرانیان.
یزدان‌پناه، ن.، و محمودآبادی، م. (1388). بررسی برخی گونه‌های گیاهی مناسب برای کنترل فرسایش و حفاظت خاک در مناطق خشک و بیابانی استان کرمان. دهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر، دانشگاه شهید باهنر کرمان. 
یوسف­ زاده، ح.،  اکبریان، م.، اکبری­ نیا، م. (1387). بررسی تنوع برگ درخت انجیلی در شیب ارتفاعی در شرق استان مازندران. رستنیها، 9(2)، 178-189.
یوسفی، م.م.، حسین‌زاده، ی.، شعبانی، آ.، و ستوهیان، ف. (1395). فرسایش خاک. دومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران، انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین.
یوسفیان، م.، و میری‌نژاد ش. (1399). مروری بر گیاه وتیور (Vetiveria Zizanioides) و نقش آن در کاهش رواناب و جلوگیری از فرسایش خاک. نخبگان علوم و مهندسی، 5(2)، 142-147.
 
Armin, M., Ghorban Niakhibari, W., & Ebadi, Z., (2019). Types of biological structures to control soil erosion. 4th International Congress on Agricultural Development, Natural Resources, Environment and Tourism of Iran, Tabriz, 14-16 August, 2019 (in Persian).
Aslam, B., Maqsoom, A., Shahzaib, Kazmi. Z.A., Sodangi, M., Anwar, F., Bakri, M.H., Faisal Tufail, R., & Farooq, D. (2020). Effects of landscape changes on soil erosion in the built environment: Application of geospatial-based RUSLE technique. Sustainability, 12(15), 1–20.  
Badaruddin, M., & Meyer, D. (1990). Green-manure legume effects on soil nitrogen, grain yield, and nitrogen nutrition of wheat. Crop Science, 30, 819-824.
Bischeti, G.B., Chiaradia, E.A., Epis, T., & Morlotti, E. (2009). Root cohesion of forest species in the Italian ALPS. Plant and Soil, 324, 71-89.  
Casermeiro, M.A., Molina, J.A., Delacruz Caravaca, M.T., Hernando Massanet, M.I., & Moreno, P.S. (2004). Influence of scrubs on runoff and sediment loss in soils of Mediterranean climate. Catena, 57, 97-107.
Cerdà, A. (2007). Soil water erosion on road embankments in eastern Spain. Science of the Total Environment, 378 (1-2), 151-155.
Chaudhri II, S.B.H., Nagri, N., & Mallik, I.A. (1964). Investigation on the role of Suaeda fruticosa in the reclamation of saline and alkaline soils of West Pakistan. Plant and Soil, 21, 1-7.
Chen, X.Y.Y., Zhao, H., Mi, X., & Mo, B. (2016). Estimating rill erosion process from eroded morphology in flume experiments by volume replacement method. Catena, 136, 135-140.
Dardipour, A., Ghadiri, H., & Hossein, J. (2007). The influence of salinity and sodicity on soil erodibility, sediment transport and downstream water quality from three contrasting soils. Agricultural Sciences and Natural Resources, 14(4), 41-52  (in Persian).
De Baets, S., Poesen, J., Meersmans, J., & Serlet, L. (2011). Cover crops and their erosion-reducing effects during concentrated flow erosion. Catena, 85, 237–244.
De Baets, S., Poesen, J., Reubens, B., Muys, B., De Baerdemaeker, J., & Meersmans, J. (2009). Methodological framework to select plant species for controlling rill and gully erosion: application to a Mediterranean ecosystem. Earth Surface Process of Landforms, 34, 1374–1392.
Esfandiari Darabadi, F., & Mohammadi Sultanabad, Z. (2013). Study of climatic factors affecting soil erosion in nooran basin, second national conference on climate change and its impact on agriculture and environment, 2nd National Conference on Climate Change and its Impact on Agriculture and the Environment, Urmia  (in Persian).
Estaji, A., Naseri, L., Ghanbari, A., & Najafzadeh, R. (2017). Investigation of anatomical and morphological features related to drought resistance in leaves of 30 olive cultivars. Plant Process and Function, 6(21), 376-369 (in Persian).
Fakhireh, A., Shoaib, M., & Rohi Moghadam, A. (2013). Investigation of habitat characteristics of Padeh species in Sistan Plain. Conference of the Ministry of Science, Research and Technology, Gonbad Kavous University (in Persian).
Farahmand, H., & Khoshkhooi, M. (2001). Study of sexual and vegetative growth promotion of common purple (Cercis siliquastrum L.). Iranian Journal of Horticultural Science and Technology, 2(1-2), 38-25.
Firoozi, A., Akbari, H., Lotfalian, M., & Moghaddami Rad, M. (2016). The effect of vegetation on soil erosion. Fourth National Conference of Student Scientific Associations in Agriculture, Natural Resources and Environment, Karaj (in Persian).
Ghanavati, R., Soufi, M., & Abasizadeh, M. (2015). Determining suitable plant species to control gully erosion in Chehel Cheshmeh area of Arjan plain of Fars province. First International Conference on New Findings in Agricultural Sciences, Natural Resources and Environment, 8 p, Tehean (In Persian).
Giti, A. (1995). The effect of Tamarix and Atriplex planting on soil salinity. Desert, 1, 39-52. (In Persian)
Govers, G., Gimenez, R., & Van Oost, K., (2007). Rill erosion: Exploring the relationship between experiments, modelling and field observations. Earth-Science Reviews, 84, 87–102.
Hashemi, A., & Emadi, M. (2015). Effects of salinity stress on plants, International Conference on Applied Research in Agriculture, Tehran. (in Persian).
Hassen, G., & Bantider, A. (2020). Assessment of drivers and dynamics of gully erosion in case of Tabota Koromo and Koromo Danshe watersheds, South Central Ethiopia. Geoenvironmental Disasters, 7(5), 1–13.
Hosseini, S.M., Masaedi, A., Naseri, K., & Golkarian, A. (2012). Identifying the most important factors affecting furrow erosion in satellite hill units southwest of Mashhad. Geography and Environmental Hazards, 1(2), 71-83 (in Persian).
Hosseini Tavassol, M., & Yousefi Khanghah, Sh. (2007). Presenting a method for managing and rehabilitating watersheds using appropriate biological programs (Case study of Garkbaghi ​​watershed) (in Persian)
Hubble, T.C.T., Docker, B.B., & Rutherfurd, I.D. (2010). The role of riparian trees in maintaining riverbank stability: A review of Australian experience and practice. Ecological Engineering, 36(3), 292-304.
Jiang, F., Zhan, Z., Chen, J., Lin, J., Kuang, M., Hongli, Ge.W., &  Huang., Y. (2018). Rill erosion processes on a steep colluvial deposit slope under heavy rainfall in flume experiments with artificial rain. Catena, 169, 46-58.
Kardovani, P. (2015). Soil Conservation. 11th Edition, University of Tehran Press, 286 p (in Persian).
Karimi, Z. (2017). Comparison of the effect of some monocotyledons and perennial cotyledons on runoff reduction. The First National Conference on the Protection and Preservation of Arasbaran Forests. Sept 5-6 Tabriz (in Persian).
Ke, C., Feng, Z., Wu, X., & Tu, F. (2003). Design principles and engineering samples of applying vetiver ecoengineering technology for steep slope and riverbank stabilization. In: Proc 3rd Int’l Conf. on Vetiver. Guangzhou, China. China Agricultural Press, Beijing, 365–374.
Khakpour Moghadam, T., Ghorbanli, M., & Asri, Y. (2007). Ecological study of native and unique biblical species in light forests, Sixth National Conference on Basic Sciences, Ray (in Persian).
Khodabandeh, N. (2013). Cereal Agriculture, University of Tehran Press, pp. 141 (in Persian).
Kirkels, F.M.S.A., Cammeraat, L.H., & Kuhn, N.J. (2014). The fate of soil organic carbon upon erosion, transport and deposition in agricultural landscapes-A review of different concepts. Geomorphology, 226, 94-105.
Koirala, P., Thakuri, S., Joshi, S., & Chauhan, R. (2019). Estimation of soil erosion in nepal using a rusle modeling and geospatial tool. Geosciences, 9, 147.
Kou,  P., Xu, Q., Yunus, P., Dong, X., Zhong, Y., Chen, L., Fang, Sh., Luo, X., & Jin. Z. (2021). Rill development and its change rate: a field experiment under constant rainfall intensity. CATENA, 199, 105112. 
Liu, J., Gao, G., Wang, S., Jiao, L., Wu, X., & Fu, B. (2018). The effects of vegetation on runoff and soil loss: Multidimensional structure analysis and scale characteristics. Journal of Geographical Sciences, 28(1), 59-78.
Liu, X., Li, H., Zhang, S., Cruse, RM., & Zhang, X. (2019). Gully erosion control practices in north east china. A Reviews Sustainableity, 11(18), 5065.  
Luo, J., Zheng, ., Li, T., He, Sh., Zhang, Xizhou, H., & Wang, Y. (2021). Quantifying the contributions of soil surface microtopography and sediment concentration to rill erosion. Science of the Total Environment, 752, 141886.
Mahmoudi, A., Zahedi Amiri, Q., & Etemad, W. (2012). The relationship between physical and chemical properties of soil with hawthorn species vigor in natural and planted hawthorn fields (Case study: Hosseinabad plain, South Khorasan province). Iranian Journal of Forest, 4(4), 289-299 (in Persian).
Masjedi, A., & Fathi Moghadam, M. (2009). Laboratory study of the effect of vegetation in preventing soil erosion in watersheds. Watershed Engineering and Management, 1(3), 201-212 (in Persian).
Menzel, A. (2003). Plant phonological anomalies in Germany and their relation to air temperature and NAO. Climate Change, 57, 243-263.
Merz, R., Bloschl, G., & Parajka, J. (2006). Spatiotemporal variability of event runoff coefficients. Journal of Hydrology, 331, 591- 604.
Moghaddamirad, M., Moayeri, M., Abdi, A., & Ghorbani Vaghei, H. (2018). Effect of vegetation cover density on runoff and soil loss of interill erosion in forest road cutslope (Case study: Koohmian Forest-Azadshahr). Soil and Water Conservation Research (Agricultural Sciences and Natural Resources), 25(2), 219-223 (in Persian)
Mohammadi, T., Dastorani, M.T., Azimzadeh, H.R., & Jafarpour, A. (2018). Study of watershed managemeant biological practices on soil carbon sequestration (Case Study: Kelestan Watershed-Fars Province). Iranian Journal of Watershed Management Science and Engineering, 12(41), 40-31 (In Persian).
Mohammadpour, S., & Rouhani, H.F. (2016). The real victim, H., Seyedian, S.M., Understanding rill erosion rate in dry-wet condition. Environmental Erosion Research, 6(1), 29-17 (in Persian).
Moradmand Jalali, A., Jalilvand, H., & Ataei Gigloo, A. (2006). The role of forest in preventing erosion. Conference on Natural Resources and Sustainable Development in the southern areas of the Caspian Sea, Noor (in Persian).
Niknejad, D. (2010). Biological control of river bank erosion by Vetivergrass. 11th National Seminar on Irrigation and Vapor reduction Kerman, Shahid Bahonar University, 8-10 February 2010, Kerman, Iran (in Persian).
Nouri, P., & Habibi Bi Balani., Q. (2018). Investigation of root distribution of sycamore trees (Platanus orientalis L.) along the Cranlow River in Kalibar. Renewable Natural Resources Research, 10-2, 61-80 (in Persian).
Parhizkar, M., Shabanpour, M., Zema, D., & Lucas-Borja., M. (2020). Rill erosion and soil quality in forest and deforested ecosystems with different morphological characteristics. Resources, 9(11), 129.
Paroissien J.B., Darboux, F., Couturier, A., Devillers, B., Mouillot, F., Raclot, D., & Le Bissonnais, Y. (2015). A method for modeling the effects of climate and land use changes on erosion and sustainability of soil in a Mediterranean watershed (Languedoc, France). Journal of Environmental Management, 150, 57-68.
Refahi, H. (2006). Water erosion and its control. 7th Edition, University of Tehran press, 674 p (in Persian).
Rivas, T. (2006). Erosion Control Treatment Selection Guide. USDA Forest Service Arapaho and Roosevelt National Forests and Pawnee National Grasslands U.S. Department of Agriculture, Natural Resources Conservation Service, USA.
Robert, B., Allen Geoff, M., Rogers, G., & Stewart, H. (2002). Maintenance of key trees species. Frontiers of Commodity Chain Research: 207.
Robeson, S.M. (2002). Increasing growing-season length in Illinois during the 20th century. Climate Change, 52, 219-238.
Schindler Wildhaber, Y., Bänninger, D., Burri, K., & Alewell, C. (2012). Evaluation and application of a portable rainfall simulator on subalpine grassland. Catena, 91, 56-62.
Shahrivar, A., ​​& Khazaei, M. (2017). Evaluation of the combination of mechanical and biological methods in reducing runoff, sediment, increasing humidity and vegetation (Case study: Margon region of Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad province). Journal of Rangeland, 11 (1), 16-26 (in Persian).
Shariatjafari, M., Davoodi, M., Safaee, M., & Partovi. (2014). Assessment of soil reinforcement by Diospyros lotus roots using RDR ‎and RDDI indexes. Watershed Engineering and Management, 6(2), 107-114 (in Persian).
Shit, P.K., & Maiti, R. (2012). Effects of plant root density on the erodibility of lateritic topsoil by simulated flume experiment. Forest, Soil and Erosion, 2(3), 137-142.
Smeal, C., Hackett, M., & Truong, P. (2003). The use of Vetiver grass wetlands for sewerage treatment in Australia. Proceedings of 3rd International Conference on Vetiver, Guangzhou, China, 132-141.
Sofo, A., Dichio, B., Xiloyannis, C., & Masia, A. (2004). Lipoxygenase activity and proline accumulation in leaves and roots of olive tree in response to drought stress, Physiology of Plant, 121, 58–65.
Talaei, R., Shadfar, P., Azimi Motam, F., Rostami Kia, Y., & Sufi, M. (2020). Evaluation of the ability of native plant species to control furrow and moat erosion in the north of Ardabil province. Watershed management research, 34 (2), 134-150.
Vaezi, A., & Heidari, M. (2019). The effect of wheat straw on flow characteristics and furrow erosion in rain-fed wheat field. Iranian Soil and Water Research (Iranian Agricultural Sciences), 50 (1), 53-63 (in Persian).
Viville, D., Biron, P., Granier, A., Dambrine, E., & Probst, A. (1993). Interception in a monuntainous declining spruce stand in the Stengbach catchment (Vosges France). Journal of Hydrology, 144, 273-282.
Wirtz, S., Seeger, M., & Ries, J.B. (2010). The rill exprement as a method to approach a quantification of rill erosion process activity. Zeitschrift für Geomorphologie, 54(1), 47-64.
Wirtz, S., Seeger, M., Zell, A., Wagner, C., Wagner, J.F., & Johannes B., R. (2013). Applicability of different hydraulic parameters to describe soil detachment in eroding rills. PLoS ONE, 8(5), e64861.
Xia, H.P., Ao, H.X., Liu, S.Z., & He, D.Q. (1999). Application of the Vetiver grass bioengineering technology for the prevention of highway slippage in southem China. Proc. Groang and Water Bioengineering for Erosion Control and Slope Stabilizatin, Manila, Philipines April.
Yazdanpanah, N., & Mahmoud Abadi, M. (2010). Study of some plant species suitable for soil erosion control and protection in arid and desert areas of Kerman Province. 10th National Conference on Irrigation & Evaporation Reduction, Kerman, 2010-02-08 (in Persian)
Yousefi, M., Hosseinzadeh, Y., Shabani, A., & Sotohian, F. (2016). Soil Erosion. 2nd National Congress on Development and Promotion of Agricultural Engineering and Soil Sciences of Iran, Tehran (in Persian).
Yousefian, M., & Mirinejad, Sh. (2020). Review of Zizanioides Vetiveria and its role in reducing runoff and preventing soil erosion. Journal of Science and Engineering Elites, 5 (2), 142-147 (in Persian).
Yosefzadeh, H., Akbarian, M. R. & Akbarinia, M. (2008). Variation in leaf morphology of Parrotia persica along an elevational gradient in eastern Mazandaran province (N. Iran). Rostaniha 9(2), 178-189 (In Persian).
Zamani, S., Mohammadzadeh Nasrabadi, M., & Anabi Milani, A. (2011). Study of Padeh tree communities and how it adapts in tropical and cold regions. First Forum for Agricultural Development of Northwest Provinces, Meshginshahr (in Persian).
Zare, M., Nazari Samani, A.A., Mohammady, M., Teimourian, T., & Bazrafshan, J. (2016). Simulation of soil erosion under the influence of climate change scenarios. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 75, 1405.
Zhang Q., Lei T., &  Zhao J. (2008). Estimation of the detachment rate in eroding rills in flume experiments using an REE tracing method. Geoderma, 147, 8-15.