نویسنده = سعید صمدیان فرد
شبیه‌سازی توزیع رطوبت در انواع بافت خاک تحت منبع نقطه‌ای با استفاده از روش تحلیل گشتاور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آبان 1402

10.22098/mmws.2023.13615.1354

علی نوری؛ علی اشرف صدرالدینی؛ سعید صمدیان فرد؛ فاطمه میکائیلی