دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / اصلاح شده برای چاپ

1. بهینه‌سازی مصرف آب در مرکبات با استفاده از تکنیک کپسول‌ رسی متخلخل

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1400

10.22098/mmws.2021.9140.1024

حجت قربانی واقعی؛ حسینعلی بهرامی