اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 143
تعداد پذیرش 55
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 43
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 30

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 8
تعداد مقالات 79
تعداد مشاهده مقاله 19523
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 10239
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 3 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 14 روز
متوسط زمان داوری 5 روز
متوسط زمان پذیرش 104 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 12 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 4 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 56 روز
درصد پذیرش 38 %