کلیدواژه‌ها = پوشش گیاهی
تعداد مقالات: 1
1. معرفی گونه‌‌های گیاهی مناسب مهار فرسایش شیاری

دوره 1، شماره 2، پاییز 1400، صفحه 68-84

10.22098/mmws.2021.9231.1028

شادی جلیلیان؛ سید پدرام نی نیوا؛ شبنم جلیلیان