کلیدواژه‌ها = انسو
تعداد مقالات: 1
تأثیر شاخص‌های دمایی انسو بر خشکسالی هواشناسی در نیمۀ غربی ایران

دوره 2، شماره 2، تیر 1401، صفحه 13-27

10.22098/mmws.2022.9632.1053

مریم محمدرضایی؛ سعید سلطانی؛ رضا مدرس