کلیدواژه‌ها = الگوی تغییرپذیری
تعداد مقالات: 1
روند تغییرات بارش و دما در مقیاس‌های زمانی مختلف در حوزة آبخیز کرخه

دوره 2، شماره 2، تیر 1401، صفحه 1-12

10.22098/mmws.2022.9520.1048

حمید رحیمیانی ایرانشاهی؛ حمیدرضا مرادی؛ خلیل جلیلی