نویسنده = حسن خسروی
تعداد مقالات: 2
1. تغییرات زمانی خشکسالی هواشناسی - هیدرولوژیکی (مطالعه موردی: استان گیلان)

دوره 1، شماره 2، پاییز 1400، صفحه 1-14

10.22098/mmws.2021.1215

محمد جان بزرگی؛ مهین حنیفه پور؛ حسن خسروی


2. پیش‌بینی روند تغییرات دما و بارش در دوره آتی و تاثیر آن بر بیابان زایی

دوره 1، شماره 1، تابستان 1400، صفحه 51-64

10.22098/mmws.2021.1181

سروه داروند؛ هادی اسکندری دامنه؛ حامد اسکندری دامنه؛ حسن خسروی