تعداد مقالات: 50

محاسبه ارتفاع آبشار در پایین‌دست سرریزهای اوجی جهت کنترل پرش هیدرولیکی

دوره 1، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 1-12

10.22098/mmws.2021.1174

علی طاهری اقدم؛ بهرام نورانی؛ هادی ارونقی؛ فرزین سلماسی


شناسایی و اولویت‌بندی گیاهان به‌منظور حفاظت و تثبیت مارن‌ها (مطالعۀ موردی: حوزۀ آبخیز تنگ‌سرخ استان فارس)

دوره 1، شماره 4، دی 1400، صفحه 1-13

10.22098/mmws.2021.9336.1036

سید مسعود سلیمان پور؛ احمد حاتمی؛ غلامرضا قهاری؛ حمید حسینی مرندی؛ حجت اله کشاورزی


ارزیابی منابع آب سطحی قابل دسترس در حوضۀ مرزی قره‌تیکان با استفاده از محصولات ماهواره‌ای و GIS

دوره 2، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 1-13

10.22098/mmws.2021.9107.1040

سید کمال قریشی قره تیکان؛ سعید قره چلو؛ عماد محجوبی؛ سعید گلیان؛ حسین صالحی


روند تغییرات بارش و دما در مقیاس‌های زمانی مختلف در حوزة آبخیز کرخه

دوره 2، شماره 2، تیر 1401، صفحه 1-12

10.22098/mmws.2022.9520.1048

حمید رحیمیانی ایرانشاهی؛ حمیدرضا مرادی؛ خلیل جلیلی


عمق بهینه نصب زهکش های زیرزمینی با هدف کاهش هزینه های احداث

دوره 1، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 13-23

10.22098/mmws.2021.1175

فاطمه سعادت پور؛ مجید شریفی پور؛ عبدالمجید لیاقت؛ علی حیدر نصرالهی؛ مهری سعیدی نیا


تأثیر شاخص‌های دمایی انسو بر خشکسالی هواشناسی در نیمۀ غربی ایران

دوره 2، شماره 2، تیر 1401، صفحه 13-27

10.22098/mmws.2022.9632.1053

مریم محمدرضایی؛ سعید سلطانی؛ رضا مدرس


پتانسیل‌یابی منابع آب زیرزمینی منطقة لنجانات اصفهان با استفاده از مدل وزن شواهد

دوره 1، شماره 3، مهر 1400، صفحه 25-37

10.22098/mmws.2021.9197.1026

حسن ترابی پوده؛ حجت الله یونسی؛ حسین یوسفی؛ آزاده ارشیا؛ یزدان یاراحمدی


تحلیل جریان ماهانۀ رودخانة سفیدرود با استفاده از تئوری آشوب

دوره 2، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 27-41

10.22098/mmws.2021.9431.1043

حسین رضایی؛ پریسا قره باغی؛ ذبیح الله خانی تملیه؛ رسول میرعباسی نجف آبادی


تأثیر مکمل‌‌های آبیاری آبیار و آبسار بر خصوصیات مورفولوژیکی گونه Atriplex canescens در شرایط گلخانه‌‌ای

دوره 2، شماره 2، تیر 1401، صفحه 45-54

10.22098/mmws.2022.9608.1050

فیروزه مقیمی نژاد؛ محمد جعفری؛ یاسر قاسمی اریان؛ اسفندیار جهانتاب


چالش‌ها و راهکارهای مقابله با ریزگرد سیستان از نگاه دستاندرکاران نهادی

دوره 1، شماره 4، دی 1400، صفحه 48-56

10.22098/mmws.2021.9436.1044

یاسر قاسمی آریان؛ سیدجعفر سیداخلاقی؛ اصغر فرج اللهی؛ محمد فیاض؛ مجتبی گنجعلی


پیش‌بینی روند تغییرات دما و بارش در دوره آتی و تاثیر آن بر بیابان زایی

دوره 1، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 53-66

10.22098/mmws.2021.1181

سروه داروند؛ هادی اسکندری دامنه؛ حامد اسکندری دامنه؛ حسن خسروی