تعداد مقالات: 16

1. محاسبه ارتفاع آبشار در پایین‌دست سرریزهای اوجی جهت کنترل پرش هیدرولیکی

دوره 1، شماره 1، تابستان 1400، صفحه 1-12

10.22098/mmws.2021.1174

علی طاهری اقدم؛ بهرام نورانی؛ هادی ارونقی؛ فرزین سلماسی


2. عمق بهینه نصب زهکش های زیرزمینی با هدف کاهش هزینه های احداث

دوره 1، شماره 1، تابستان 1400، صفحه 13-23

10.22098/mmws.2021.1175

فاطمه سعادت پور؛ مجید شریفی پور؛ عبدالمجید لیاقت؛ علی حیدر نصرالهی؛ مهری سعیدی نیا


5. پیش‌بینی روند تغییرات دما و بارش در دوره آتی و تاثیر آن بر بیابان زایی

دوره 1، شماره 1، تابستان 1400، صفحه 51-64

10.22098/mmws.2021.1181

سروه داروند؛ هادی اسکندری دامنه؛ حامد اسکندری دامنه؛ حسن خسروی


7. تغییرات زمانی خشکسالی هواشناسی - هیدرولوژیکی (مطالعه موردی: استان گیلان)

دوره 1، شماره 2، پاییز 1400، صفحه 1-14

10.22098/mmws.2021.1215

محمد جان بزرگی؛ مهین حنیفه پور؛ حسن خسروی


8. اثرات اجرای پروژه‌های تعدیل آب و هوا بر منابع آب حوضۀ آبریز خاش با استفاده از مدل برنامه‌ریزی و ارزیابی منابع آب (WEAP)

دوره 1، شماره 2، پاییز 1400، صفحه 15-27

10.22098/mmws.2021.1253

سمانه پورمحمدی؛ مهران فاطمی؛ فائزه رسایی؛ سید آرمان هاشمی منفرد؛ محمود خسروی


10. تأثیر خشکسالی اقلیمی بر شوری خاک سطحی در دشت کاشان

دوره 1، شماره 2، پاییز 1400، صفحه 40-52

10.22098/mmws.2021.8982.1018

مهدیه افشاری‌نیا؛ فاطمه پناهی


12. معرفی گونه‌‌های گیاهی مناسب مهار فرسایش شیاری

دوره 1، شماره 2، پاییز 1400، صفحه 68-84

10.22098/mmws.2021.9231.1028

شادی جلیلیان؛ سید پدرام نی نیوا؛ شبنم جلیلیان


13. ارزیابی اثر فرسایش خاک بر عملکرد گندم دیم با استفاده از مدل SWAT

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1400

10.22098/mmws.2021.9267.1029

حیدر غفاری؛ منوچهر گرجی


14. بهینه‌سازی مصرف آب در مرکبات با استفاده از تکنیک کپسول‌ رسی متخلخل

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1400

10.22098/mmws.2021.9140.1024

حجت قربانی واقعی؛ حسینعلی بهرامی


15. تعارض بین گروداران کلیدی منابع ‌طبیعی در شهرستان‌های اردبیل و گرمی (استان اردبیل)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1400

10.22098/mmws.2021.9159.1025

محسن ملکی؛ عباداله رضایی؛ معصومه سادات حسینی نسب


16. پتانسیل‌یابی منابع آب زیرزمینی منطقة لنجانات اصفهان با استفاده از مدل وزن شواهد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مهر 1400

10.22098/mmws.2021.9197.1026

حسن ترابی پوده؛ حجت الله یونسی؛ حسین یوسفی؛ آزاده ارشیا؛ یزدان یاراحمدی